Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Pitäisikö tuhmat robotit kieltää?

Kathleen Richardsonin näkemys seksiroboteista sai mediajulkisuutta. Noin yksinkertaisesti sanoen hän haluaa kieltää ne. Itse asiassa hän on aktiivisesti ajamassa kampanjaa jossa seksirobotit haluttaisiin kieltää. "Kathleen Richardson perustelee seksirobottien vastaista kampanjaa sillä, että se toistaa prostituoitu-asiakas-suhdetta. Suhde on hänen mukaansa yksipuolinen valtasuhde, eikä se ole oikein. Robottiseksi heijastuisi hänen mukaansa myös ihmisten välisiin suhteisiin." Hän ei tee tätä edes yksin. "Campaign Against Sex Robots on saanut toiseksi perustajakseen ruotsalaisen Skövden yliopiston informatiikan luennoitsijan Erik Billingin, jonka mukaan tulevaisuudessa tietoisuuden saavuttavien robottien pohtiminen on vienyt huomion pois tämän päivän roboteista."

Koska tämänlaiset asiat ovat tunteisiin vetoavia, keskustellaan ulkomaisessakin sosiaalisessa mediassa vakavasti siitä että pitäisikö seksirobotit kieltää ennen kuin ne edes ovat mikään asia. Ja puhuttiinpa asiaa myös "Takkirauta" -blogissa, joka ei yleisesti ottaen ole keskittynyt tämänlaisiin asioihin.

Monien näkemykset ovat olleet tuomitsevia. Tästä Takkiraudassa kirjoitettu asenne kuvannee varmasti monien mielipidettä asiasta. "Gynoidit ovat kylmiä ja kovia ja ne ovat mekaanisia ja tunteettomia. Ne eivät voi tulla äideiksi eivätkä ne uusinna elämää. Ne eivät silitä eivätkä paijaa eivätkä puhu lempeällä äänellä. Ne eivät tunne iloa eivätkä surua. Ne eivät tee kotia eikvätkä ota osaa harrastuksiin eivätkä mielenkiinnon kohteisiin. Ruukinmatruunalla on erittäin paha kutina ja ounastelu siitä, että tämä kaikki tulee päättymään todella huonosti." Seksirobottiin haetaan yhteyksiä tarinaperinteestä, koska miksipä ei. "Ilmarisen uuden vaimon kohtalo meillä on jo tiedossamme." ... "tulee tästä jotenkin H.C. Andersenin satu Satakieli mieleen?"

Toki keskustelu on tuottanut myös vastaankirjoittamisen periaatetta noudattavia vielä innovointikuvitelmien asteella olevien robottien puolustuspuheita. Tätä on voitu tehdä perustellusti. Toisaalta kritiikissäkin on tullut vastaan erikoisuuksia. Moni on nähnyt tämän robottiseksin vastustamisen erikoisista kulmista. Sitä on pidetty esimerkiksi "hyvin tietyllä tavalla feministisenä". (Mallia "telaketju".) Erään Laasasen teoriasta ilmeisen innostuneen mukaan tämä vastustus kertoo siitä ahdistuksesta mitä naiset kokevat kun heidän "seksimonopoliinsa" tulee kilpailua joka ei ole heidän hallinnassaan. ; Minä olen rehellisesti sanoen hieman enemmän ahdistunut siitä että joku pitää tätä uskottavana kuvauksena naisista ja heidän suhtautumisestaan seksirobottiin. Näen että ilmiössä korostetaan vähemmän robottiin kilpailijana ja enemmän juuri siihen mikä on yleistä muutoinkin teknologian kohdalla. Etenkin tekoälyn ja ihmisen tietoisuuden saavuttamisen kohdalla. Monella on syvä tarve korostaa että olisi ilmiselvä ja ylitsepääsemätön luonnontieteellinen ero. Pelkona ei tunnu niinkään olevan se, että koneista tulisi ihmisiä vaan juuri se että ahdistutaan siitä että ihminen olisi eräänlainen kemiallis-fyysinen kone. (Mikä kyllä vaikuttaa valitettavankin mahdolliselta, anteeksi vain.)

Itse ottaisin asian esiin hieman erikoisesta näkökulmasta.

On toki selvää että demokratiassa saa ajaa mitä tahansa asioita ja kampanjoida puolesta ja vastaan mitä ihmeellisempiin asioihin. Toisaalta keskustelua katsoessa ei ole voinut olla huomaamatta että monesti esiin tulee enemmänkin se, että seksirobotti on monista moraaliton tai sellaisen käyttäjä säälittävä. Joka taas sitten on hieman eri asia kuin se, että pitäisikö moni asia kieltää. ; Kun esimerkiksi "Totaalisessa Sodassa!"  vastapuolta leimataan "gummi-barbaran nylkyttämisestä" tässä ei viitata laittomaan toimintaan vaan juuri tähän säälittävyyteen. Selvää itse asiassa onkin että tämän ajan teknologialla robotit eivät ole "lihaa ja verta", eikä niissä onnistuta sitomaan mikroilmeitä ja muuta "kokonaisvaltaista kokemusta".

On vaikeaa nähdä robottia minään muuna kuin teknillistettynä hyvin kalliina "gummi-barbaran" vastineena. Ja tätä kautta olisi helppo latistaa koko teema siihen että moralistit kenties haluaisivat kieltää seksileluja saman tien noin yleisemminkin. Tai kenties vain miehiltä. Käsittääkseni naisten seksileluissa on astetta enemmän emansipationarisia sävyjä kun taas miesten lelut ovat juurikin em. säälittävyyden läpitunkemia. Syistä jotka eivät ole minulle täysin auenneet.

Se, mitä minulle on kaiken kaikkiaan auennut on ollut se, että keskustelussa vastustamista on keskitytty seuraaviin teemoihin ; (a) Robotti ei voi saavuttaa oikeaa ihmisyyttä tai toiminnallisuutta mitenkään. (b) Robotti jotenkin vääristää asioita niin että ihmiset eivät "haluaisikaan aitoa asiaa". (c) Robottiseksi nyt vain on jotenkin "patologista" tai muuten vaan "sairasta". ; Näistä viimeisin edustaa lähinnä jonkinlaista asennetta ja on tätä kautta hyvin epäargumentatiivinen. Se toisaalta jossain määrin "sopii omiin intuitioihini" ilmiselvästi.

Asia voinee lähestyä myös filosofisemmin.

Silloin tosin tulee etäännyttyä moralistisesta kulmasta. Sekä siitä pitääkö asia kieltää tai sallia. (Joka käsittääkseni on monista se keskeisin asia.) Koska tuossa yllä on mainittu prostituutiosuhteeseen rinnastuminen voidaan kenties hylätä monia vastavuoroisuuden ja kokonaisvaltaisuuden teemoja ja lähteä katsomaan asiaa hitusen uudesta perspektiivistä.

John Danaher on kirjoittanut artikkelin "Sex Work, Technological Unemployment and the Basic Income Guarantee". Siinä asiaa käsitellään sitä kautta että voiko seksikoneiden kehitys johtaa siihen että ihmisprostituoidut jäävät työttömäksi. Kysymys on mielestäni oleellinen. Sillä vaikka tässä kieltopuheessa huoli koski suhteen yksisuuntaisuutta, voidaan nähdä että ne kiellettävät "hienostuneemmat" - tai ainakin teknillistetymmät - robotit joko toisintavat prostituution kaltaista seksiä tai eivät. Ja jotta tässä onnistutaan, on syytä huomata että koska seksirobotit halutaan kieltää niiden täytyy todella toiminnallisesti tehdä jotain enemmän kuin nykyajan ties-mitkä-vempeleet joita ei olla kieltämässä.

Tämä toiminnallisuuden korostaminen on tärkeää koska monesti on tärkeää kritisoida monesta näkökulmasta kokonaisvaltaisesti kuin kannattaa toisista ja vastustaa toisista näkökulmista. Ja aika moni samanaikaisesti esittää että robotti ei voi esimerkiksi juuri tuntua yhtä hyvältä kuin aito seksi. Toisaalta taas samanaikaisesti uskotaan että robotit jotenkin kylmentäisivät ympäristöä niin että aito asia ei kiinnostaisi. Minun on vaikeaa nähdä miten nämä asiat tapahtuisivat samanaikaisesti. Danaherin lähestymistapa on mielestäni siitä tärkeä että se voidaan jossain määrin nähdä "robottiseksin Turingin testin tapaisena ilmiönä". (Osaako robotti imitoida tarpeeksi hyvin ihmist.) Sen kohdalla kysymys on juuri ajatus siitä mahdollisuudesta että prostituoidut korvattasiiin seksiroboteilla samaan tapaan kuin monien käsityöläisalojen, tehdastyöläisten ja mekaanista toistavaa työtä tekevien ihmisten työpanos on teknologistettu. On jossain määrin tehty spesiaaliin tehtävään tarkoitettuja teknologisia "ihmisen analogeja". Ja ennen kaikkea hän miettii mitä asioita robottien pitäisi oikeasti pystyä tekemään jotta korvautuminen olisi mahdollista.
1: Toisaalta minua viehättää jonkinlainen luddiittien asenne. Se korvaako teknologia kaiken ihmistyön on yllättävän haastava aihe. Sen ytimessä itse asiassa on juuri se että onko jotain sellaista toimintaa johon ihminen pystyy ja koneet eivät pysty. Jos on, niin työttömyys ei ole väistämätöntä tai kokonaisvaltaista. Jos ei ole niin sitten tekonolgia edes teoriassa voisi korvata kaiken ihmistyön.

Danaher on mielestäni hyvillä linjoilla sanoessaan että "riippuu mistä roikkuu". Ja kertoessaan mitä nämä asiat ovat; Jotta seksirobotti voi korvata prostituution on oltava niin että ihmisien relevantit ja haluttavat elementit voidaan siirtää koneeseen. Ja toisaalta jos halutaan olla varmoja että seksirobotit korvaavat ihmisprostituoidut, niin niiden tulisi pystyä tekemään sellaisia asioita joita ihmiset eivät voi. Jotka tekevät seksiroboteista haluttavampia.

Vasta jos kone kykenee matkimaan ihmistä niin hyvin että hämääntyminen on mahdollista on mahdollista että robotti todella "toisintaa prostituutiokokemusta" tavalla jossa koneen kanssa peuhatessa oppii toimintatapoja joita sitten kohdistaa ihmisiin. Tai tekee sen tavalla jota nykyinen seksilelusto ei tee, mikä on relevanttia koska niitä ei olla kieltämässä. (Tosin on mahdollista että tosiasiassa näissä tilanteissa ongelmat olisivat toisenlaisia. Eli robotin tarpeetonta antropomorfistamista. Tätä on toki jo tapahtunut nykyisten varsin ei-ihmismäistenkin nukkejen kanssa. Tämä on sitä "4D-dokumenttien" ydinaiheistoa. Olen nähnyt niitä useampia kuin kehtaan tunnustaa julkisesti.) Selvää on että nykyajan robotit eivät näitä Danaherin matkimis-päihittämis -ehtoja pysty täyttämään.

Teknologisesta ylärajasta

Tosin kieltämisen aiheena ovatkin tätä teknologisemmat robotit. On vaikeaa uskoa että nykyinen olisi teknologian yläraja. Jopa alkuun lainaamani Takkiraudassa puhuttu synnyttäminen on ainakin teoriassa fysikalistin ulottuvilla. (Jos siis fysikalismi olisi myös tosi. Kuten on mahdollista että on.) Jos kuviteltaisiin käsittämättömän vahva teknologia - sellainen jossa "Star Trekin" ruoka-automaatit ovat arkipäivää - ei suinkaan olisi mahdotonta että joku rakentaisi kemikaaleista atomi kerrallaan tai uutoin hedelmöittyneen munasolun ja ruokkisi tätä niin että siitä tulisi ihminen. Tämän mahdottomaksi väittäminen vaatii metafyysisen maailmankuvallisen oletuksen sielusta tai vastavasta. (Ja siitähän tässä kieltämisessä yleensä onkin oikeasti kyse.)

Tätä kautta keskustelu liian hienostuneista roboteista jotka pitää kieltää muistuttaakin jossain määrin niitä pelkoja joita kohdistetaan ns. teknologiseen singulariteettiin. On toki mahdollista että määrä jotenkin muuttuu laaduksi. Singulariteetti on mahdollinen ja teknologialla tehtävät asiat voivat olla aivan pullollaan mahtavuutta. Mutta väistämätöntä tämä ei toki ole.

Tässä ollaan kiinalaisen huoneen teemoissa. Nykyajan seksirobotit ovat kuten muutkin robotit. Vahvasti ns. uncanny valleyssa. ("Takkirauta" -blogissakin tämä mainittiin.) Tämä on kahdella tavalla oireellinen piirre. Se nimittäin kertoo siitä että (a) teknologia ei tosiasiassa ole vielä kehittynyt relevanttiin ihmisen matkimiseen (b) se on kuitenkin hyvin lähellä. ; Kenties seksirobotit ovatkin monista iljettäviä siksi, että teknologia on niin hyvää että se on hyvää vauhtia harppomassa koneen ja ihmisen kuilua nurin. Tai sitten tämä kuilussa oleminen on todellakin oire siitä että koneet voivat jossain määrin matkia mutta eivät olla täysin identtisiä.

Joten kenties keskustelu tapahtuukin hyvään aikaan. Teknologia on jo idullaan mutta ei vielä kehitetty. On kenties hyväkin keskustella - vaikka sitten virheellisestikin jotta saadaan huonot argumentit ammuttua pois - ihan sen vuoksi että asia saattaa kenties teoriassa ehkä olla relevantti muutaman kymmenen vuoden päästä. Jolloin on sitten syytä olla valmiina. (Tai sitten mitään ei tapahdu jolloin olemme jauhaneet sosiaalisessa mediassa tyhjää. Mikä tosin kattaa melko suuren määrän tekojamme muutenkin, joten keskustleu tästä aiheesta tuskin muuttaa mitään kovin relevantisti tai uhkaa kilpailukykyämme ja muita Pyhiä Arvojamme tätä kautta.)

Toisaalta tekoäly ja tietoisuus onkin se oleellisin kupru.

Kun luin alkuun laittamani linkin seksirobottien kiellosta, olin huvittunut siitä että siinä oli toisaalta korostettu sitä että tekoälyn mahdollisuuden miettiminen on sysännyt robottien etiikan miettimisen toisaalle kuin seksirobotteihin. Kun taas toisaalta korostettiin että suhde seksirobottiin on vain yksisuuntainen suhde. ; Yksisuuntaisen suhteen kohdalla prostituutio on tietenkin oleellinen vertailukohta. Ja siksi otin Danaherin maininnat esiin. Mutta näkisin että todellinen kysymys on nimenomaan sellainen että seksirobotin kohdalla on pakko ottaa kantaa tietoisuuden ja vapaan tahdon kysymyksiin. Eli Turingin testistä ja imitaationäkökulmasta voidaan jatkaa eteenpäin kiinalaisen huoneen "onko matkiminen tietoisuutta" -tasolle.

Ja tässä on tehtävä myös valinta. Samantyylinen valinta kuin yllä. Kun yllä katsottiin että joko robotit pystyvät tuottamaaan "ei-masturbaatio-kokemuksen" tai ne eivät voi. Ja huomattiin että jos ne voivat, ne saattavat uhata perheiden perustamista ja prostituoitujen ammattikuntaa. Jos eivät, niin miksi korvautuminen tapahtuisi? Miksi ei-aitoon-kunnon-seksiin-kykenevä robotti korvaisi rakastajan, kurtisaanin tai vaimon? Olisiko itse asiassa odotettavissa että robotit yleistyisivät muilla kuin eksentrisillä miljonääripervoilla tai muutenkin parisuhteesta vaille jääville hikikomoreille? Jos teknologia ei pärjää ihmisille, niin olisi vaikeaa uskoa miksi leviäisi. Tämä kulma marginalisoi kieltämisestä syntyvän suojan.

Tässä kohden kysymys on kuitenkin siitä että miksi yksisuuntainen seksi mekaanisen robotin kanssa olisi mitään? Mekaaninen Robotti on kuten "gummi-barbara". Esine. Minulla on yksisuuntainen valtasuhde kahvinkeittimeeni ja tämä ei ole ongelma minulle - ja mikä tärkeintä - ei varsinkaan kahvinkeittimelle. Jos robotti ei ole tietoinen ja vapaasti valitseva, niin tilanne on enemmänkin niin että ihminen käyttää ruumistaan ja omaisuuttaan ja tätä täytyy rajoittaa vain hyvin rajatuissa olosuhteissa. Autonomisuusperiaate pätee aina jos katsotaan että robotti ei kykene edes simulaatioon - saati olemaan älykäs ja tietoinen mekanoseksittelijä.

Jotta ongelma olisi ongelma on siis otettava vaihtoehto jossa robotti olisi aidosti tietoinen. (Kuvitellaan sellainen, vaikka ajatusleikin nimissä.) Silloin se voisi olla uhri. Toki tässä asia voitaisiin huomioida niin että robottien tahto ja moraali ei välttämättä noudattaisi ihmisten moraalia ja tahtoa. Joten kenties niiden puolesta ei pitäisi päättää. Ei siten että niitä pantaisiin vastoin niiden suostumusta omistusoikeuteen vedoten. (Joka vertautuisi tässä tapauksessa orjien raiskaamiseen.) Ja toisaalta ei ole oikein asiallista vain holhota ja päättää heidän puolestaan että he eivät missään tapauksessa halua sitä seksiä. (Joka vertautuu sitten kyllä aika moniin moralistisiin feministisiin ja uskonnollistisiin suuntauksiin. Joka on toki vähemmän rasittavaa kuin raiskaaminen. Mutta on eettistä kuin hengellinen vallankäyttö. Eli ei ole.) ; Jos robotit haluavat seksiä, ne haluavat seksiä ja voivat ryhtyä vaikka kilpailijoiksi prostituoiduille. Jos robotit eivät halua seksiä, ne voidaan raiskata ja tämä voidaan määritellä rikokseksi. Sitten kun koko ajatus siitä että tietoisuuden saavuttaminen olisi ajassa relevantti kysymys. Toisin kuin nyt.

Siihen asti minä pelkään seksirobottien kohdalla ihan toisenlaisia ongelmia. Kuten toimintahäiriöitä. Sellaisia joihin liittyy räjähdyksiä, jumiutumisia ja puristuksia - vai pitäisikö sanoa puristuskia - sellaisten alueiden lähellä jonne sellaisia ei halua. Eli yksittäisiä robotteja jne. lelumalleja tulisi kieltää hieman toisinlaisin turvallisuussyin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Mitähän seksirobotti voisi sellaista tuoda, mitä porno (ja pikkuhiljaa vr-porno) ei olisi jo suurelta osalta tuonut. Ja sekin on (oman kokemukseni mukaan) naisille tosi vaikea käsittää. Paitsi tietysti VR-pornoon se tuo "ohjaimen". Veikkaan, että "uncanny valleyn" loiventamiseksi juuri VR tuo ensimmäiset mahdollisuudet. Itse asiassa ajatteleppa: Jos harrastat seksiä toisen ihmisen kanssa VR-lasit päässä katsellen jotain tietokoneluomusta tai paranneltua pornotähteä samalla, kenen kanssa oikeastaan harrastat seksiä?

Tuosta listasta, mikä linkissäsi on, ilmenee aika selvästi, että isohko osa välineistä on suunnattu naisille. Naiselle taas taitaa tälläkin hetkellä olla selvästi enemmän apuvälineitä kuin miehille. Miehet taitavat olla oikeastaan aika kranttuja. Visuaalisuus on tärkein?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Kun jumalat loivat ihmisen omaksi kuvakseen alkoi ihminen hoitamaan jumalien töitä, ja jumala lepäsi. Jumalien päätöitä oli mm. naiminen (luominen), so. elämän levittely ja jatkuvuus. Olemme nyt kai vaihteessa 2, kenties 13496.

Ihmisen omaksi kuvakseen luomus alkaa tietenkin myös tekemään ihmisten töitä, ja ihmisjumala vuorostaan, lepää ja lepää. Lopulta se ihminenkin unohtuu ja maailma jatkaa radallaan kuin vain. Se on vaihde kolme, kenties 13497 ;D

Ps. Ajattelisin myös että seksiviihdehommelit etenevät ennemminkin tosiaan tuolla VR-puolella höystettynä aivostimulanteilla, kuten Antti vähän viittailikin.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Laita se blogirobottisi kirjoittamaan lyhyempiä tekstejä. En taaskaan jaksanut lukea kokonaan.

Seksirobotit ovat oman ennusteeni mukaan väistämätön kehitysbuusti ihmisen hoivatarpeiden huomioivien robottien kehityskaaressa.

Odotan, että kahden-kolmenkymmenen vuoden kuluttua minun vanhuuttani on tukemassa hoivarobotti, joka pitää tarpeistani huolta 24/7. Tavoite ei toteudu ilman seksirobottien esiinmarssia sitä ennen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kone on kuitenkin kone eikä sillä ole kokemushistoriassaan ihmisyyteen liittyvää kehollista sosiaalistumisprosessia - ja kuten Digitoday:n artikkelista käy ilmi, niin seksiroboteista on jo valmistettu "lapsimalleja" sellaiseen parafiliaan juuttuneille.

Nyt on tietenkin jopa aiheellisempaa kysyä, että kannustaako lapsen mallisten seksirobottien markkinointi pedofiilejä oikeuttamaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vai tarjoavatko ne apuvälineinä "turvallisen purkautumiskanavan"??

Käyttäjän NikoPalmu kuva
Niko Palmu

Törkeetä esineen naisellistamista?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Varo pian roboteillakin on tunteet ja feministit sekä kettutytöt heiluttavat banderolleja koneen vapauttamisesta seksiorjuudesta.

Antti Jokela

Mielenkiintoista on, että seksirobotin oletetaan tulevan ensisijaisesti miehille. Entä jos ne suunnataankin naisille? Muuttaisiko se suhtautumista asiaan jollain tavalla?

Yksi ensimmäisistä muodollisesti diagnosoiduista sairauksista oli naisten hysteria. Vielä viime vuosisadan alussa se oli yleisimpiä sairauksia Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Hysteriaa hoidettiin Hippokrateen ajoista 1920-luvulle samalla mielenkiintoisella tavalla: hieromalla naisen genitaalialuetta orgasmiin saakka. Yleensä lääkäri suoritti tehtävän itse, mutta joskus sen saattoi tehdä hoitajakin.

Nathaniel Highmore kirjoitti vuonna 1660, että tekniikka on varsin vaikea oppia. Niinpä teknologian salliessa hoidossa alettiin käyttää vibraattoreita. Kotitalouskäyttöönkin uusi keksintö tuli viidentenä sähkökäyttöisenä laitteena heti ompelukoneen, tuulettimen, vedenkeittimen ja leivänpaahtimen jälkeen. Vuonna 1917 amerikkalaisissa kodeissa oli jo enemmän vibraattoreita kuin leivänpaahtimia.

Käsittääkseni suurin osa seksileluista on naisille suunnattuja. Mikseivät siis seksirobotitkin?

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Erittäin asiallinen kysymys. Jostain syystä tuossa on keskitytty juuri gynoideihin. Ja juuri niiden kehittämistä on ajettu. Onkohan tässä niinkin että miehille suunnitellaan enemmän niitä gummi-barbaroitakin? Naiset ostavat sitten niitä "pienempiä esineitä". (Emmehän toki halua tunnustaa että ne ovat pieniä. Mutta ovat ne silti.)

En usko että asenteet niin hirveästi muuttuisivat. Vähän myötämielisyyttä varmasti tulisi. Mutta suurimmat teemat tuntuvat olevan, sukupuolikysymyksen sijasta, yleinen koneita koskeva "sieluttomuusteema" ja se että seksiä pidetään moraalittomana. Nämä kaksi teemaa ovat nykykulttuurissa sen verran vahvoja että en usko että sukupuoliasia yksinään riittäisi kääntämään puolia.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

7# Antti jokela, naisilla on vibraattori miesten keksimä ensimmäinen tekninen kodinkone.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Tiukkaa tavaraa taas. Mielenkiintoisia kulttuuriviittauksia. Pullollaan mahtavuutta.

Luulisin antiseksirobotin olevan jokaisen heränneen kristityn vanhemman unelma; yövalon vaivattomuudella toimiva lapsenvahti joka silmäänsä räpäyttämättä huolehtii käsien peiton päällä pysymisestä. Varmasti muunkinlainen automaatioteknolgia valjastettaisiin makuukamarikyttäämiseen mikäli auktoriteettiuskovaiset regressioineen saisivat asiaan vaikuttaa.

Nämäkin olisivat minusta kategorisesti seksirobotteja. Aivan kuin cilicet seksileluja.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Ajattelin tuhmilla roboteilla ensiksi sllaisia joiden päätarkoitus on ihmisten tappaminen ja väestön harvennus, seksi robotit eivät ole sentään niihin nähden niin pahoja. E tä lähimmäisen korvaavahoiva robott, voiko lähimmäisen niin vain korvata vai olisiko se toinen ihminen vielä paras kumppani viimeisinä pävin.

Lauri Wirén

Voi olla femakko kade, kun pitää vainota kuminukkejakin.

Käyttäjän FArra kuva
Fredrik Arra

Tämä ei liity seksirobottiin kuin välillisesti bilehuumeiden kautta. Pari sveitsiläistä taideopiskelijaa teki taidenäyttelyyn tuhman ro(botin), joka osti satunnaisesti bitcoineilla darknetistä tavaraa - huumeita ja kaikkea muuta - jotka tilattiin taidenäyttelyyn. Kuka on vastuussa kun robotti tekee laittomuuksia?

http://arstechnica.com/tech-policy/2015/04/dark-we...

"Amongst the items that the Shopper purchased? Fake Diesel jeans, a fake Sprite “stash can,” a “decoy letter,” a Hungarian passport scan, a baseball cap with a hidden camera, knockoff Nikes, and the aforementioned Ecstasy pills."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset