Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Aqua jacta est

  • Suhtaudun itse pelleilyyn ja karnevalismiin myönteisesti. Harrastan itsekin!
    Suhtaudun itse pelleilyyn ja karnevalismiin myönteisesti. Harrastan itsekin!

Talvella on ollut kovia pakkasia. Ja yhtenä huvina onkin ollut veden heittäminen. Olen itsekin heitellyt. Vesileikeistä on tullut mainstreamia. Kuitenkin asia ei ole näin yksinkertainen. Sillä "Loldiers of Odin" -ryhmä on heitellyt vettä ihmisten päälle. (Ihminen se on Soldiers of Odinlainekin. Kenties ei kovin kunnioitettavalla tavalla. Mutta on kuitenkin.) On erikoista lukea tapahtumaan liittyviä kommentteja ylilaudan puolella. Kommenttien puolella No. 46081783 kommentoi "Heittäis bensaa ja zipon perään." (Ja muutakin sanoo, mutta sensuurin seulaan jää.) En suhtaudu tämänlaisiin kommentteihin kovin hyvin. Joskin tiedostan että tämänlaiset lausunnot ovat puolin ja toisin enemmänkin arkipäivää. Elämme jostain syystä maailmassa jossa on normaalia nostaa esiin pesarillahakkaamisuhkailut, raiskatuksitulemistoivotukset ja polttopulloiskuilla hekumoinnit.

Toki ymmärrän tilanteen ironisuuden.
1: "Loldiers of Odin" on taho jonka olemassaolo jossain määrin nojaa sille että "Soldiers of Odin" on oikeuttanut oman kaduillakävelemisensä. Jos ulkona saa kävellä ryhmässä niin sitten saa. Suomessa ja muissa länsimaisen sivistyken maissa on perinteisesti nähty että laki on sama kaikille.
2: Loldiers of Odinille voidaan nähdä sitäkin kautta että jos katupartiot syntyvät turvattomuudentunteesta jota ihmiset kokevat maahantulijoita kohtaan, niin Loldiers of Odin on selvästi jotain joka iskee turvattomuudentunteeseen jota katupartioita vastaan koetaan. Jossain määrin voisi sanoa että molemmissa on kysymys ennakkoluuloista. (Siitä onko molempien, jomman kumman vai kenenkään ennakkoluulo sitten perusteltua on sitten tästä vielä hieman eri asia.)

Asiaton oleskelu ja joukkokulku kielletty?

amoin minusta on oleellista huomata että katupartio on laaja käsite. Ja laajana se itse asiassa ei ole vaarallinen tai edes vastustettava asia. Sitä kritisoidaan usein sen suppeammasta käsitteestä. Ja toisaalta taas tämän suppean käsitteen mukaiset ryhmät hakevat oikeutusta juuri siitä että kukaan ei voi kieltää kaduilla kävelyä. Katupartiot määrittelevätkin itseään juuri tämän laajan kautta. Tosiasiassa keskustelu ei ole siitä mikä on kiellettyä vai sallittua vaan siitä mitä nämä katupartiot ovat ikään kuin olemuksellisesti. On selvää että on puolueellista kysyä asiaa katupartiolaisilta itseltään. Samoin kuin pelkästään heidän vastustajiltaan.

Onkin hyvä huomata että kaduilla kävelemistä on vaikeaa kieltää. Mutta siitä voidaan tehdä suosituksia. Kuten esimerkiksi Järvenpään poliisi on tehnyt ; "Ryhmän perustajien kannattaisi vielä miettiä toimintaansa, jos heidän tavoitteenaan on niin sanotusti lisätä turvallisuudentunnetta. Poliisille tulee yhteydenottoja kantasuomalaisilta, joita tällaiset katupartiot pelottavat, komisario Kai Vepsäläinen huomauttaa." : Toki itse näkisin että Loldiers of Odinin kohdalla on hankaluus. Hankaluus joka jostain syystä tuntuu tulevan vastaan toistuvasti kun katsotaan tämän tyylistä toimintaa. Nimittäin se, että on hyvin vaikeaa sanoa onko Loldiers of Odinin kävely itse asiassa eräänlainen karnevalistinen mielenosoitus. Tämänlaisetkin ovat Suomessa laillisia. Mutta niistä pitäisi ilmoittaa. Kaduilla käveleminen hartiat luisussa tummat pelottavat vaatteet päällä eivät ole samalla tavalla kantaaottavia. (Vaikka tosiasiassa nekin ovat kantaaottavia.)

Voidaan sanoa että veden heittäminen muuttaa tietenkin tilannetta. Sillä ulkona on kylmä. Jos lämpimänä kesäkuukautena vesisuihku voi olla lähinnä nöyryyttävä niin talvella se voi vaarantaa ihmisen hengen ja terveyden. ; Tässä kohden tilanne meneekin helposti siihen suuntaan että jos tehdään rikoksia niin ne on jo kriminalisoitu. Ja sitten niistä voidaan tuomita. Tai oikeastaan pitää. Ja mikään selitys kännistä tai läpästä ei ole mikään hyvä syy jos on erikseen pitänyt varustautua tilanteeseen vaikka hankkimalla päälle heitettävää nestettä. (Sama koskee tietenkin myös VOKinpolttajaisia.)

Pahuuksien tekemisistä?

Tämä tuntuu unohtuvan helposti. Tämän näkee "Kansan Uutisten" tekstistä. Se on siitä erikoinen että se itse asiassa ytimessään leipoo Kari Hotakaisesta varsin mielenkiintoista kuvaa. Hotakainen on niitä harvoja ihmisiä jota minun on vaikeaa nähdä oikein minkään suuntuksen kaahona. (Suhtaudun tunnetusti maailmaan negatiivisesti, ihmisryhmiin epäillen, mutta maalaan aina mahdollisimman hyviä motiiveja näiden kauheuksien taakse. Tällä olisi väliä jos motiivit merkitsisivät hirveästi ; Minulle ne ovat enemmänkin jokin jolla harhautamme itsemme pahaan kuin jonain asioita hyveelliseksi muuttavana elementtinä.) Artikkeli näyttää toki hyvin miten "suvakkien" uhkailua tapahtuu. Ja tämä ilmiö on hyvin tosi. (Toki alkuun laittamani näyttää että Hotakaisen kuvaama toinenkin puoli on olemassa.)

Teksti kuvaakin tilannetta valintana "Tänään meistä jokainen on Kari Hotakainen. Olemme keskellä tienristeystä ja tähyilemme vasemmalle ja oikealle. Epätoivo viiltää mieltä. Kumpi tie vie parempaan maailmaan? Vasemmalla vaaditaan perustuslain ja kansainvälisten sopimusten takaamien ihmisoikeuksien kunnioittamista, ihmisten auttamista ja yleistä hyvinvointia. Oikealla vaaditaan muslimien pakkosterilointia, sosiaalietuuksien puolittamista tai lakkauttamista ja loppujenkin pakolaisten karkottamista sekä pakolaisia auttaneiden ihmisten raiskaamista." Asia olisikin helppo jos vaihtoehdot olisivat todella nämä. ; "Kansan Uutisten" näkemystä leimaa se, miten toimintaa oikeutetaan asialla. Tämä jesuiittamainen päämäärä oikeuttaa keinot -ajattelu on minun silmissäni aina hyvin huolestuttavaa. Näen että esimerkiksi mainittu veden heittäminen on hyvin vakava teko ja sitä ei voi oikeuttaa vastapuolen tekemisillä. Se toimii aivan yhtä huonosti kuin se että lähtisi pieksemään "suvakkeja" siksi että joku heidänlaisensa heittää aggressiivisia lausuntoja jossain ylilaudalla.

Mutta asiattomuuteen taipuu moni muukin

Takkirauta -blogi edustanee kohtuu maltillista tai ainakin miltei maltillista maahanmuuttokriittisten linjaa tässä keskustelussa. Siellä ollut teksti kuvastanee tätä kautta joitain puolia. Olen tekstin kanssa yhtä mieltä siitä että "Katupartiot ovat merkki siitä, että hallintoalamaisten turvallisuudentunne on heikentynyt ja he kokevat, ettei valtion väkivaltakoneisto enää kykene sitä turvaamaan." (Siitä miten oikeutettu tämä uhka sitten on on hieman eri asia ; Ja tässä varmasti syntyy näkemyserojakin.)

Minusta tosin on kenties terveellisempää/parempi kiinnittää huomiota siihen mikä signaali katupartiot ovat. Ja historiallisesti katsoen tiedetään että ilmiö on signaali hyvin huolestuttavista asioista. Onkin huvittavaa ajatella että moni ihminen joka arvostaa slippery slopea siinä että homoseksuaalien avioliitto johtaisi väistämättä moniavioisuuteen ja eutanasia mummomurhiin ja eugeenisiin projekteihin, ovat usein juuri niitä joilla on syviä vaikeuksia nähdä että katupartioiden normalisoiminen on  askel kohti sitä että yhteiskunnan turvallisuuden takaaminen hoidetaan poliisille rinnakkaisella järjestelmällä. Josta taas ei ole menneisyydessä seurannut mitään kovin hyvää. Sillä jos järjestelmä toimii pro bono, sen oikeuttamisena on jonkinlainen aatteen palo. Joka ei johda reiluuteen. Lisäksi katupartioiden kohdalla haasteena on se, että ne helposti johtavat korpilakiin joka taas rikkoo Montesquieun vallan kolmijakoa kohtaan. Joka taas on käytännössä sama kuin länsimaisen sivistysvaltion totaalinen hylkääminen ja jengivaltaan siirtyminen.

Siinä miten blogisti sitten kohtelee Loldiers of Odinia on jotain johon on vaikeaa yhtyä. "Ehkä yksi typerimpiä reaktioita on tullut vasemmistolaiselta LOLdiers of Odin -pelleryhmältä, joka on yrittänyt suhtautua katupartiointiin aggressiivisen vihamielisesti, riitaa haastaen sekä provosoiden. Ruukinmatruunassa tuo porukka herätti vain hirvittävän vaivautumisen tunteen: he eivät tiedä, minkä kanssa he pelleilevät." ... "No, vasemmistolaiset ovat tunnettuja siitä, että he lällättelevät vakavilla asioilla, kaivavat verta nenästään ja haastavat riitaa sellaisten ihmisten kanssa, joiden heidän ei pitäisi. Jos joku tästä pellejengistä saa a) pampusta b) dunkkuunsa, ruukinmatruuna lupaa katsoa toisaalle."

Olen itse ollut Loldiersejen kohdalla jotain muuta kuin vaivautunut. On toki kiinnostavaa katsoa sitä miten sanavalinnoilla voidaan vaikuttaa asioihin ns. argumentoinnin ohi. Tuossakin se, että mielenilmaisua kutsutaan provosoinniksi johtaa helposti näkemyksiä syrjään. oliisin ei tule olla mielipidepoliisi. Ja myös vasemmistolaisiin kohdistuva väkivalta on väkivaltaa. (On toki mielenkiintoista ja enemmän kuin hieman huolestuttavaa huomata miten maahanmuuttokeskustelu on muuttunut siten että yhä useampi puhuu siitä miten myös "suvakkeja" tulee rangaista samalla tavalla. Eli kyse ei ole enää valkoisesta suomesta siinä mielessä että ajettaisiin suomen kansalaisten asiaa. Vaan valkoisesta suomesta siinä 1918 -teemoituksessa.)

Sivuun katsomisen lupaaminen kertoo siitä että tässä arvotetaan. Itsekin ymmärrän että jos vinoileee nakkikioskissa yöllä voi seurauksena olla turpaansa saaminen. Tämä odotettava seuraus ei kuitenkaan ole kaikki. Se ei tee pahoinpitelystä ei-pahoinpitelyä. Se, että menee pahalle alueelle ja joutuu ryöstetyksi on huonoa katutietoutta, tilannetajuttomuutta ja jonkinlaista urpoutta. Mutta urpous ei ole rikos. Sen sijaan se kuvattu ryöstö on rikos. Rikollinen ei saa anteeksi sillä että hän ryöstää jonkun urpon jonka olisi roiston mukaan pitänyt tajuta paremmin.

Itse asiassa näen että jos joku pelle saa S.O.O. -jengiläisen tai vastaavan provosoitumaan ja lyömään tätä kyseistä pelleä, niin se näyttää että miten tämä turvaajajoukko ei kenties stressinsietokyvyltään olekaan kovin riskitön ilmiö. Ja että tämänlaisten huonolla stressinsiedolla varustettuja ihmisiä ei kenties pitäisi päästää kansalaisten turvallisuutta varmistamaan vaan tekemään jotain vähemmän stressaavaa.

Samalla se demonstroi miten ylilyöntejä ja väkivaltaa voidaan oikeuttaa vaikka keksimällä sille oikeutuksia ja selityksiä. Se että kaivaa verta nenästään johtaa varmasti veren nenästä vuotamiseen. Mutta tämä on ns. paljastavaa. Ja paljastuksen kohde ei olekaan se hakattu vaan se joka (a) lyö (b) katsoo sivuun (c) lupaa katsoa sivuun.

Mieleen tulee vertaukseksi lähinnä vanha Prideen kohdistunut kaasutteluisku. Se, miten Asmo Maanselkä selitti että kulkue on provokatiivinen. Ja jossa korostettiin esim Tuija Uusitalon voimin sitä, miten hassunhauska ja harmiton asia kaasuttaminen on. ("Tarkastellaanpa astrologisesti presidentti Halosen puuttumista seksuaalivähemmistöjen kulkueeseen tehtyyn pippurisumutehyökkäykseen. Pippurisumute on aika vitsikäs valinta ja sitä paitsi hyökkääjät puolustivat oikeuksiaan irstailun leviämistä vastaan, joka on sinällään oli erittäin yhteiskuntavastuullista toimintaa.")Tällä keskustelu ohjattiin syrjään siitä että kaasuttaminen on itse asiassa rikollista. Ja että sellaista ei voi millään tavalla oikeuttaa. (Koska tämä aihe on jotain josta oikein kukaan ei edes kehtaa olla erimielinen, niin on ymmärrettävää että aiheen haluaa siirtää syrjään jos vaikka dissaakin homoseksuaaleja ja kokee sympatiaa rikoksentekijää kohtaan.)

TL;DR : J'Accuse

Mielestäni katupartiot johtuvat uhan kokemisesta. Luultavasti tarpeettoman uhan kokemisesta. Mutta uhan kokemisesta joka tapauksessa. En värittäisi asiaa rasismiksi. Toisaalta en värittäisi asiaa harmittomaksi. Koska omakohtaisen ja muutoin seuraamani kannan mukaan esimerkiksi ID -liikkeessä on ollut huolestuttavia piirteitä jotka ovat rakentuneet, syntyneet ja lietsoutuneet juuri darwinismi -uhan kokemisen kautta. Motiivit ovat kenties viattomat mutta ne enemmän harhauttavat jesuiitta-ajatteluun kuin olisivat jokin omatunto joka takaa niiden pohjalta tehtyjen tekojen moraalisuuden.

Mielestäni itse pelleily ei ole ongelma. Me tarvitsemmekin tämänlaisia performansseja. Itse asiassa ihmettelenkin sitä miten maahanmuuttokeskustelussa poliittisen korrektiuden välttely oli taannoin se päälinja joilla asioita vedettiin. Nyt taas näyttää siltä että provokatiivinen ja kantaaottava mielipiteenilmaisu pitää sammuttaa. ; Jos ennen provokatiivinen ajattelija joka ei edustanut valtavirtaa oli rohkea toisinajattelija. Ja heidän vastustamisensa oli kauheaa vainoa. Nyt on kelkka kääntynyt niin että provokatiivista vähemmistöä voidaan hakata koska heidän tulisi tietää paremmin. Ja siksi ei katsota edes hakkaamisen olevan vainoa vaan jotain jota pitää paitsi odottaa niin myös jotain jonka edessä on syytä aktiivisesti katsoa sivuun...

Ongelmana on se mikä tuntuu vaivaavan useita vasemmistolaisia muutenkin. Siinä missä katupartio hakee oikeutustaan sitä kautta että et voi kieltää useaa ihmistä kävelemästä yhdessä kadulla, Loldiers tekee siitä performanssin. Kriittinen performanssi muuttuu taas hyvin helposti mielenosoitukseksi. Ja sellaiset pitäisi ns. ilmoittaa etukäteen. ; Tässä mielessä en ole ottanut kovin vakavasti sitä että poliisia on syytetty epäreiluksi vaikka sen vuoksi että se ottaa kiinni sellaisia ihmisiä jotka ovat ottaneet osaa ei-ilmoitettuun mielenosoitukseen mutta ei ota kiinni sellaisia ihmisiä jotka ottavat osaa periaatteessaan arvomaailmaltaan vastenmielisempään mutta ilmoitettuun mielenosoitukseen. Poliisin ei tule vahtia mielipiteitä vaan toimintaa. Sitä ennen se ennaltaehkäisee. Ja ennaltaehkäisyä tehdään aivan eri välineillä kuin jo aktivoituneen kriisin torjuntaa.

Ja luultavasti tässä onkin se isoin ongelma. Nykyaikana asioita katsotaan vain identiteettien kautta. Ja tästä poikkeaminen johtaa omituisuuksiin. Ja yleensä vain vastapuolen omituisuudet nähdään. Sama tyyppi joka ihmettelee miksi feministiaktivistit välttelevät taharrush gamaeta voivat olla samoja tyyppejä jotka vaikenevat aivan yhtä aktiivisesti VOK -vandalismista ja muusta polttopullojen heittelystä.

On aivan selvää että Soldiers of Odin on provokatiivinen mutta sen jäsenten päälle ei silti saa heittää nesteitä pakkasessa. Samoin Loldiers of Odin on provokatiivinen mutta heitä ei pidä hakata. Jos he tekevät rikoksen, on poliisin tehtävä sakottaa tai heittää putkaan. Dunkkuun vetäminen on rikos. Ja itse asiassa pahoinpitelytilanteessa sivuun katsominen on sekin itse asiassa sellainen että se rapsuttelee teemoja joita varten on varattu Suomen rikoslain 21 luvun 14 §.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Hyvää tekstiä. Alkaa tämä tilanne muistuttamaan jotain lolsorandom-jenkkikomediasarjaa. Satunnaisessa tavataan!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"(On toki mielenkiintoista ja enemmän kuin hieman huolestuttavaa huomata miten maahanmuuttokeskustelu on muuttunut siten että yhä useampi puhuu siitä miten myös "suvakkeja" tulee rangaista samalla tavalla. Eli kyse ei ole enää valkoisesta suomesta siinä mielessä että ajettaisiin suomen kansalaisten asiaa. Vaan valkoisesta suomesta siinä 1918 -teemoituksessa.)"

Juuri tämä on mielenkiintoista seurata. Kukaan ns. isänmaallinen ei näe ongelmaa omien rankaisemisessa ja sitä kautta sitten päädytää erillaiseen lopputulokseen kuin he toivovat. Ainakin olen koittanut kertoa tämän loogista seuraamusta,mutta melko seinille se kerronta on mennyt.

Tässä mielessä Ruukinmatruuna on menny melko helpolla. Tänään olen jokseenkin tullut siihen tulokseen,että tuollainen kaikenlainen helppous minkä ei tarvitse edes sisältää kaikkia tai kaikkea on elitismiä.

"Jos ennen provokatiivinen ajattelija joka ei edustanut valtavirtaa oli rohkea toisinajattelija. Ja heidän vastustamisensa oli kauheaa vainoa. Nyt on kelkka kääntynyt niin että provokatiivista vähemmistöä voidaan hakata koska heidän tulisi tietää paremmin. Ja siksi ei katsota edes hakkaamisen olevan vainoa vaan jotain jota pitää paitsi odottaa niin myös jotain jonka edessä on syytä aktiivisesti katsoa sivuun..."

Näinpä ja hulluinta on,että juuri nämä provokatiiviset ajattelijat ovat lähteneet provokatiivisen vähemmistön kimppuun. Onkohan tällä seurausta siitä puolien valitsemisesta. Joko olet meidän puolellamme tai meitä vastaan,vaikka luulisi juuri toisinajattelijan ymmärtää asetelma.

Hyvää pohdintaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset