Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

NYT:in kuplimista

NYT -lehdessä oli kerrottu suomessa tehdystä tutkimuksesta. Se herätti jonkin verran keskustelua minun "sosiaalisen median ympäristöissäni". Toivottavasti aihe kiinnostaa muitakin.

Siinä aiheena oli facebookystävien kautta tehty suhdeverkostoanalyysi. "Itkosen ja Jan-Erik Lönnqvistin Helsingin yliopistossa tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin Facebook-käyttäjien kaveripiirejä ja niissä esiintyviä arvoja." Menetelmä on hyvä painaa muistiin "Vastaajan liberaaliutta tai konservatiivisuutta mitattiin niin sanottuun Schwartzin arvoteoriaan pohjaavalla kysymyspatterilla. Schwartzin teoriassa henkilökohtaiset arvot nähdään elämää ohjaavina tavoitteina, jotka poikkeavat esimerkiksi asenteista ja mielipiteistä."

Tämä on mielestäni melko hyvä tapa lähestyä asiaa. Usein konservatiivius-liberaaliuslinjat jaetaan sitä kautta että kannattaa tiettyjä mielipiteitä. Nämä liittyvät symboliikkaan ja siihen että heimohenkisesti vastustetaan "vastapuolen tageja". Asenteita katsoen esimerkiksi minä olen konservatiivi. Siitä huolimatta että minulla on melko paljon liberaaleiksi katsottavia tai leimaavia mielipiteitä.

Keskustelua herättänein asia oli tietenkin lopputulos "Tutkimuksen keskeisin tulos oli siis se, että liberaalisti ja vasemmistolaisesti ajattelevilla oli suurin taipimus päätyä samoihin kaveriporukoihin toistensa kanssa kuin konservatiiveilla." Tätä pidettiin todisteena punavihreästä kuplasta. En ole pitänyt tästä ajatuksesta. Olisinko siis ollut väärässä? Ei olisi ensimmäinen kerta.

Tilanne on kiinnostava. Sillä tämänlainen tilanne vaatii jotain erikoista. Ei voi olla niin että konservatiivi olisi useammin tekemisissä liberaalin kanssa kuin liberaali konservatiivin. En ole oikein käsittänyt että miten konservatiivi voi olla tekemisissä liberaalin kanssa ilman että liberaalilla olisi kontakti konservatiiviin. Kun suhteet ovat symmetrisiä, kuplautumisen pitäisi mennä vähintään molempiin suuntiin. Onkin syytä miettiä miksi tämä epäsymmetria on olemassa.

Onko tämä todiste nimenomaan konservatiivien kuplasta?

Tämänlainen jakaumaero voi johtua monesta asiasta. Ja vaatii esimerkiksi sitä että konservatiivien ja liberaalien lukumäärät ovat jotenkin oleellisen erilaisia. Jos esimerkiksi liberaaleja olisi vähän ja konservatiivit olisivat jotenkin maan tapa, voisi syntyä tilanne jossa liberaalit tuntisivat kaikki toisensa. Tämä ei kuitenkaan tunnu uskottavalta.

Tai sitten konservatiivien sisällä on skismoja joita liberaaleilla puuttuu. Itkonen ainakin näyttää kannattavan tätä teoriaa; "Itkosen tulkinnan mukaan yksi syy voi olla se, että konservatiivisesti ajattelevia on niin erilaisia, ettei pelkkä konservatiivinen ajattelu välttämättä yhdistä heitä. ”Jos toinen on vaikka äärikonservatiivinen ortodoksijuutalainen ja toinen äärikonservatiivinen kristitty, ei heidän ajattelunsa ole silti todennäköisesti samanlaista.” Liberaalit taas saattavat jakaa samantyylisiä arvoja enemmän ja olla ”samalla tavalla liberaaleja” toistensa kanssa."

Jos muotoilisin asiaa räväkämmin voitaisiin sanoa että tämän huomion takana on se, että yhteydet ja tuntemiset viittaavat enemmän hyväveliverkostoon kuin torjumiseen. Huono eri alafragmenttien tunteminen johtuu siitä että konservatiivit olisivat vääräoppisten konservatiivien suhteen änkyröitä. Eli heillä olisi itse asiassa vahvempaa omanhenkisten kuplassa elämistä. Näin tietenkin voisi käydä niin että tosiasiassa tutkimus kertoo että konservatiivit ovat niin kuplassa että liberaaliverkostot sosiaalisesti kaveeraavat keskenään. Itkosen selitys nojaa siihen että sosiaalinen selkääntaputtelu ei ole sama asia kuin kupla siinä torjuvassa mielessä missä joku Krista Kosonen ei tunne ainuttakaan PerusSuomalaista.

Itse näen takana toisen asian

Uskon että tämä tutkimus on tehty riittävän hyvin. On keskusteltava siitä mitä se tarkoittaa. Ja tässä on pakko katsoa itse tutkimusmenetelmää. Näen että se luo tätä liberaalien sisäistä koheesiota tavalla joka kuvaa tutkimusmenetelmässä olevaa punavihreää kuplaa joka ei itse asiassa kuvaa liberaaleja klassisessa mielessä. Juuri se että minä olen "tavallaan konservatiivi" onkin hyvä vihje siitä miten tarkastelunäkökulma vaikuttaa asioihin.

Itse tutkimusmenetelmässä on jaoteltu ihmisiä tavalla jonka tiedostaminen on tärkeää kun tulkitaan asiayhteyksiä. Vastaus löytyy itse asiasssa kyselymetodista. Kysymyspatterissa "asennetta eikä mielipidettä" tavoittelee esimerkiksi seuraava kysymys;

"Kysymyspatterissa arvoja tiedusteltiin muun muassa seuraavanlaisilla väittämillä:

  • Hänestä on tärkeää olla rikas. Hän haluaa, että hänellä on paljon rahaa ja kalliita tavaroita.
  • Hänestä on tärkeätä, että kaikkia maailman ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Hän katsoo, että kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet elämässä."

En itse pidä siitä että esitetään asennetta jonain joka ei olisi mielipide vaikka siitä miten ihmisiin pitää suhtautua. (Joskin ymmärrän että sanaa voidaan käyttää näin ja suuri osa ihmisistä ymmärtää sen eron jota sanoja tarkoittaa. Ilmaus on siis "good enough" viestintään. Mutta siinä tehdään tavallaan vähän huonoa filosofiaa. Itse en tässä kisassa mielelläni valitsisi viestintää yli filosofian. Ja jos filosofiassani on puutteita voin aina puolustautua sillä että viestintäni on sentään vielä sitäkin huonompaa...)

Tutkimusmenetelmän voisi vääntää arkikielelle räväkkään ei-filosofiseen viestivään muotoon sellaisella tavalla joka korostaa että se ei tavallaan tunnusta muunlaista liberaaliutta kuin vasemmistolaisesti asennoituvaa liberaaliutta. Talousliberalismi nimittyy konservatiivisuudeksi. Toisin sanoen kun liberaalius määritellän tavalla joka on "hyvin punavihreä" syntyy kupla joka näyttää sisäänpäinlämpiäväksi ihan vain sillä että konservatiivius määrittyy kasaksi erilaisia fragmentteja joilla on hyvin vähän jos ollenkaan tekemistä toistensa kanssa. Ja nämä fragmentit liberalismiin mukaan tunkien varmasti lisäisivät tuntemisverkostoja. ~ Näin ollen liberaalienkin nurkkakuntaisuus voi vaikuttaa asiayhteyskiin. Ja sen voi huomata heti kun menetelmässä olevan "punavihreän kuplan" huomaa..

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset