Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Käkätin

Naapurikaupungissani Järvenpäässä on valtuutettu Seppo Heino esittänyt kannanottojaan maahanmuuttajiin. Tästä on seurannut kohinaa. Erityisesti on tartuttu kohtaan "joka kerta vetäiskää matua käkättimeen kun tilanne niin vaatii. Älkää kattelko sivusta kun matut ahdistelee, puuttukaa tilanteeseen välittömästi ja kovaa." Lisähaastattelussa hän kommentoi ja täsmentää näkemyksiään.

"Mitä tarkoittaa kehotuksesi "joka kerta vetäiskää matua käkättimeen kun tilanne niin vaatii"?
– Se on hieman provosoiva kehotus. Siinä on myös huumoria mukana. Sanotaan vaikka niin, että se tarkoittaa, että laittakaa kova kovaa vastaan.
– Se ei tarkoita sitä, että mennään lyömään suin päin käkättimeen, vaan että uskalletaan mennä väliin tarvittaessa.
Pidätkö oman käden oikeuden käyttöä kannatettavana?
– En pidä kannatettavana mutta se alkaa olla välttämätöntä. Poliiseilta on vähennetty henkilökuntaa. Ei poliisia voi odottaa tuntia, jos on joku tilanne päällä."


Ei ole ihmeellistä että asiasta on jouduttu keskustelemaan.

Keskustelun ytimeen on noussut puolustavia näkökulmia. "MV -lehden" parista löytää esimerkiksi lausuntoja joiden mukaan "Poliisi kiihottui Heinon henkilökohtaisesta mielipiteestä." Kysymys on tietenkin vain siitä, että "Seppo Heino kehotti puolustautumaan matuväkivaltaa vastaan".

Tässä kohden, vaikka usein puhutaankin siitä että Heinolla olisi jokin mielipide asiasta, niin tosiasiassa tässä vedotaan usein nimenomaan ei-mielipiteelliseen puoleen. Eli viitataan juuri siihen että itsensä puolustaminen on luvallista. Että asioiden sanominen on laillista. Tämä ei tietenkään ole jotain joka on mielipidekysymys. Se on väitelause joka koskee juridisia tosiasioita. Ja oikeusvaltio toimii siten että tämänlaiset asiat eivät ole mielipiteitä. Lain on oltava sama kaikille. Näin ollen sananvapautta ja vastaavia kohtia koskevat asiat ja rajoitukset ovat niitä joita on katsottava. Ja nämä ovat ei-mielipidekysymyksiä.

Toisaalta Heinon itsensä käyttämä huumoripuolustus on tässä suhteessa erikoinen. Sillä hän itsekin näyttää pitävän lausuntoaan rohkeutena ja korostaa (alussa linkkaamani lehtijutun yhteydessä antamassaan) haastattelussa että moni on kehunut häntä tästä rohkeudesta. Selvästi hän ei siis käytä ironiaa ja väitä päinvastaista kuin sanoo. Tämä tarkoittaa että hän harrastaa sarkasmia. Jolla taas täytyy olla pointti. Ja tässä yhteydessä kun sanoo että jutussa on huumoria, niin itse asiassa tunnustaa että "huumori", "pila", "satiiri" tai vastaava tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että hän on ilmaissut vilpittömän näkemyksensä todellisuudesta käyttäen alleviivaavia ja korostavia ilmaisukeinoja. Tässä mielessä "vitsi, vitsi" ei ole mikään pelastus. Se tuo mieleen koulunpihan hätäselitykset jotka ovat tuttuja jokaiselle koulukiusatulle.

Kysymys on kiinnostava.

Suomen laki nimittäin sallii itsepuolustuksen. Ja tämä onkin järkevää. Sillä on turhaa odottaa että poliisi tulee estämään. Se mikä itse asiassa pahoinpidellyksi tulemisessa eniten rikkoo perusturvallisuutta on se, että televisioviihde antaa kuvan jossa poliisi ennen kaikkea iskee rikollisiin kun nämä ovat vielä tekemässä rikosta. Tosiasiassa poliisi ei tule pamputtamaan pahoinpitelijää. (Se on todennäköisemmin vartija. Joskin harvoin edes tämä.) Ambulanssityöntekijä on tässä mielessä konkreettisempi ja nopeampi apu itse tilanteen kannalta. Poliisia tarvitaan rikosilmoituksentekemiseen ja tutkintaan ja vastaavaan. Tilanne on tuossa vaiheessa karkeasti sanoen ohi. On ollut kauan.

Toisaalta minustakin ihmiset helposti katsovat sivusta. Ja tässä mielessä tunnen että toisten ihmisten auttamiseen voi olla syytäkin kannustaa. On toki kiinnostavaa huomata miten huolissaan maahanmuuttokriittiset ovat olleet koulukiusaamisesta silloin kuin maahanmuuttajat niitä tekevät. Sama koskee tietenkin myös eläinten oikeuksia. Omassa sosiaalisessa mediassani sain huomata miten puolituttuihminen joka normaalisti moittii eläinten oikeuksien ajajia ja pitää sitä liberaalien touhuna oli jakamassa koiranpiinausvideota jonka viesti oli se että tuollaisia "matuja" ei Suomeen pidä tuleman. On selvää että raiskaus, pahoinpitely, koulukiusaaminen ja eläinten oikeudet ovat lähellä hänen sydäntään ehdoilla. Tämä ehto on tekijän identiteetti. Mutta kenties kaikkea ei voi saada.

Mutta kenties Heinon tapa hoitaa asia oli kaikkea muuta kuin fiksu.

Rikoslain 4:ssä luvussa käsitellään ns. hätävarjelua. Joka on oikeutettua jos se täyttää tietyt hyvin määrätyt ehdot. Se vaatii että tilanteessa puolustetaan oikeushyviä (esimerkiksi henki, koskemattomuus, omaisuus, kotirauha). Tämän lisäksi ollakseen hätävarjelua se vaatii välitöntä tilannetta ja uhkaa. Ja toiminta on välttämätöntä jotta oikeudeton hyökkäys torjutaan.

Seppo Heino ei selvästi käsittele hätävarjelua tältä kannalta. Hän puhuu jopa haastattelussa siitä miten pitää pistää kova kovaa vastaan. Tämä ei vastaa lain hengen vaatimaa pienintä mahdollista voimaa. Edes poliiseilla ei ole niin laajoja oikeuksia miten Heinon kommentit kehottavat muita ihmisiä toimimaan. Viesti on muotoiltu imperatiivimuotoon. Tämä on kehotusta joka koskee itseä ulkopuolisia ihmisiä. Hän ei kirjoita fantasioivansa mielikuvituksessaan jotain jota ei tekisi oikeasti. Tai että miten hänestä olisi mukavaa jos laki sallisi. (Tämänlainen saivartelu on toki helposti keino kiertää vastuuta sanomisistaan. Mutta jos tälläinen saivartelu toimii nin ne ovat lain kannalta oleellista saivartelua. Ja elämme lakien mukaan.)

Itse jouduin vartijana ollessani oikeasti miettimään lakikirjan ääressä kun aiheena on oikea väkivalta oikeille ihmisille. Tämä kuului toki jo osana koulutusta. Edes väliaikaista vartijakorttia ei hankita niin vain. Siihen kuuluu opintoja joissa on aika paljon pykäliä. Tässä maailmassa ei eletä missään ei-edes-koskaan-pysyviä-ruumiinvammoja-saaneen mukakovistelijan itsekehuisissa machofantasioissa jotka kumpuavat liiallisesta määrästä televisiota ja liian vähäisestä määrästä oikeaa väkivallan näkemistä, kokemista ja kohtaamista.

Tämänlaisessa tosimaailmassa korostuu se, että mitä saa tehdä on hyvin sotkuista ja aina tilannekohtaista. (Tämä on jopa jossain määrin mieltävääntävää, sillä kun katsoi kaikkea mitä "muille voi käydä" saattaa nähdä että lakituvassa näitä voimankäyttöjä ja niiden asiallisuuksia voidaan tarvittaessa keskustella uskomattoman pitkiä aikoja. Ja lopputulos esitetään kuin se olisi pitänyt muutamassa sekunnissa tiedostaa.) On jotain nyrkkisääntöjä, kuten sitä että saa käyttää saman verran voimaa kuin toinen. (Tai "yhtä yksikköä enemmän" jos on hyvä keksimään tekosyitä.) Minimimäärä voimankäyttöä on kuitenkin se lain henki joka tulee varsin hyvin selville. Ja tämä on oikeastaan se joka tulee ymmärtää. Lain henki ei ole että itsepuolustus on "kova kovaa vastaan".

Vaikuttaakin siltä että Heino on jäänyt tässä kohden koulunpihan maailmaan. (Jäänyt muutenkin kypsymättömälle ja lapsenomaiselle tasolle.) Sellaiseen, jossa tärkeintä on se, kuka aloittaa. Ja jossa pahoinpitelijä voi yrittää oikeasti selittää opettajalle päin naamaa että teko oli huumoria ja vitsi ja leikkiä. Ja jopa luulla selviävänsä tästä kaikesta kuin koira veräjästä. Mikä ei tietenkään onnistu aikuisten maailmassa koska täällä ei mitata onko teko tehty vitsillä vaan sitä onko tässä käytetty perusteltu vai perusteltua isompi määrä voimaa ja aikaansaatu tässä minimimäärä vahinkoa.

Tässä maailmassa on tietenkin sellaista lain oikeudet ylittävää ajattelua, jossa esimerkiksi se että joku tönii sinua, niin hänen naamaansa voidaan hakata tiiliskivellä. Tai jos joku lyö sinua voit murskata jokaisen hänen kädessään olevan luun niin että hänet tehdään varattomaksi eikä hän enää lyö ketään koskaan tämän jälkeen. Machokulttuurissa ja vastaavissa kenties emotionaalisesti luontevia reaktiotapoja, ja tämänlaisista fantasiointi on itsellenikin kaikkea muuta kuin vierasta, mutta ei tämä silti ole mitenkään lainmukaista. Ja tämä ei-lainmukaisuus on se joka tästä tekee hankala. Viesti ei kehota käyttämään minimimäärää voimaa ja siitä päinvastoin huokuu henki joka kumpuaa hyvinkin ankaraa voimankäyttöä.

Ongelmia tulee ei-edes-vihapuhepykälistä.

Viestin sanamuoto on tässä mielessä nimenomaan "antihumoristinen". Ja tämä on ongelma. Koska se vie lausunnon helposti Rikoslain 17 luvun tienoille. Aletaan puhumaan rikokseen kehottamisesta. Siitä onko tämä toteutunut vai ei.

Heino on kirjoittanut kommenttinsa internetiin jossa se on julkisesti nähtävissä. Hän on siis sanonut näin jollekin ihmiselle. Mutta tämäkin on ongelmallista. Sillä rikokseen kehottaminen on kaikkea muuta kuin "mielipiteen kertomista". Tässä mielessä väkivaltaan kehottaminen on hyvin hankala kohta. Kenenkään ei toisaalta tarvitse totella ja toteuttaa väkivaltaa jotta siitä voitaisiin rangaista. Toisaalta viestinnän tulee olla jotenkin riittävän julkista, joukkotiedotusväline, kansanjoukko tai sellaiseksi verrattava asia. Ja ei-suljetuksi laitettu henkilökohtainen facebooksivu jossa on seuraajia on varmasti hyvin hankalasti tulkittava.

Itse en osaa sanoa onko teko laiton vai ei. Se on selvästi hyvin harmaalla alueella eikä mitenkään ilmiselvästi vain hyvä asia. Tämänlaisten tilanteiden vuoksi tarvitsemme lakimiehiä, ammattilaisjoukkoja. Mutta viestini onkin se, että harmaasävyisyys on ongelmallista. Ja jo sellaiseen joutuminen kertoo että on toimittu tyhmästi.

Internet -tietoinen osaa pitää varansa.

Omassa käytöksessä kannattaa tietenkin jossain määrin pitää varaansa. Ja tämä "toimitaan varmuuden vuoksi niin että oma ahteri on turvassa" -asenteen kannalta on hyvä muistaa mitä Marko Forss on blogannut laista ja mielipiteistä ja loukkauksista ja uhkauksista. (Ja nimenomaan "vihapuhepykälien" ulkopuolelta, joka on mielestäni hyvä tapa lähestyä asiaa.) Sitä kautta nousee lausunto joka muistuttaa omasta harkinnasta ja terveestä järjestä. Sillä netti on tässä mielessä vähän kuin nakkikioskijono ; Kannattaa todella, siis todella, miettiä mitä sanoo ääneen. Kaikesta jää jälki. Ja jos olet ärsyttävä on varmasti joku joka tekee kaikkensa jotta saisi sinut lain silmissä kiinni jostain.
1: Itselläni on asiaan liittyen oppirahapuoli hallussa ; Hikipedian puolella ylläpidolle on vuosia sitten jutun alkuvaiheissa kopsahtanut varoitusukaasi jossa oli vaatimus sisällön poistamisesta tai siitä että perään tulee useamman tuhannen euron lasku. Se on aika jännä tunne joka syntyy kun tämä koskee tekstiä jota ei ole kirjoittanut tai edes lukenut. Sanotaan näin että kyseinen teksti poistui aika äkisti...

"Kiihottamispykälän mukaista solvaamista ja panettelua verrattiin ohjelmassa ajatusrikokseen. On kuitenkin eri asia konkreettisesti kirjoittaa ”ajatuksensa” sosiaaliseen mediaan, kuin hautoa asiaa mielessään. Sama logiikka toimii myös kunnianloukkauksen ja laittoman uhkauksen osalta. Voit loukata mielessäsi tiettyä henkilöä rajattomasti, mutta jos kerron sen hänelle kasvotusten, voi kunnianloukkaus täyttyä. Myöskään sillä ei ole väliä, että kyseessä on ”mielipiteesi”. Muistan esimerkiksi tapauksen, jossa yläkouluikäinen poika kertoi minulle, että hän voi kertoa luokkakaverinsa olevan ”huora”, koska se on hänen mielipiteensä. Vaan eipä se ”mielipidekään” oikeuta loukkaavaa puhetta."

Tämänlainen on nykyaikana kansalaistaitoa. Pitää olla jotenkin katutietoinen. Etenkin lain suhteen. Toki katutietoinen tietää muutenkin että joskus kannattaa pitää suuta kiinni itseä vahvempien ääressä sen sijaan että vetoaa abstrakteihin asioihin. Laki on aina vahvempi kuin se mitä itse on. Ja kun puhutaan sananvapaudesta ei kysymys ole siitä mitä kokee reiluksi ja mikä omassa mielipiteistössä pitäisi kuuluu, vaikka nyt siihen, sananvapauteen. Me elämme Suomen Lakien mukaan. Onneksi. Sillä paljon huonompiakin vaihtoehtoja yhteiskunnan pykälille olisi.

Kannattaa elää niin että ei tarvitse olla ovela. Ovela voi selvitä tilanteista joihin viisas ei edes joudu. Ja katutietoinen ihminen, se machofantasioissa elävä olento, pärjää usein juuri tämän eron vuoksi. Heino on tässä mielessä toiminut vähintään epäviisaasti. Ja tämän vuoksi hän joutuu käyttämään oveluuttaan kaikenmaailman "kun tilanne vaatii" -kohtien kautta. Tämänlaisia voi välttää kun ei esitä "humoristisia" juttuja jotka ovat oikeasti lähinnä omia mielipiteitä jotka ovat niin ärhäköitä että niiden mukaan toimiminen on laitonta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän KalervoNiementaus kuva
Kalervo Niementaus

Ja kun katsoin minkä puolueen valtuutetusta kyse, niin ylläri, ylläri, perussuomalaisen sanomisiahan se oli taas nostettu tapetille.
Mitä sitten Heino sanoi..puolustautukaa, jos tarpeellista..kova kovaa vastaan. Eikö se tarkoita juuri sitä mitä sanoo(vaikka blogisti eri mieltä kenties)..jos siis joku tulee puukon kanssa kimppuusi, niin kenties voit kanssa ottaa jonkun astalon aseeksesi.
Jos matu, mamu, kantis, tahi joku muu vastaava ahdistelee, niin puolustaudu, estä se, jos siihen mahdollisuus. Ei tuossa minusta mitään ihmeellistä ole. Myöskin turha vetää jotain vartijaläppää tähän, aivan kuin se työ missä juoksukaljanarkkien perässä mennään tekisi jotenkin "ammattilaisen" asian suhteen.
Ihmetyttää myös kovasti, ettei esim. tästä "blogista" ole mitään haloota noussut, mutta ehkä se onkin eri koska kykypuolue, eikä persut.
PS ehkä Niku Hinkka sanoo, että läppä, läppä, mutta minusta kuitenkin mautonta.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Se ei tarkoita sitä, että mennään lyömään suin päin käkättimeen, vaan että uskalletaan mennä väliin tarvittaessa."

Väliin menoa tuskin voidaan katsoa itsepuolustukseksi.

Jukka Mäkinen

Ehkäpä ritarilliseksi käytökseksi. Oikein toimimiseksi. Hädässä olevan auttamiseksi.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Kuten ehkä huomasit, juoksin pääasiassa juridiikka edellä. Kysymsy oli laista eikä tunteilusta. "Myöskin turha vetää jotain vartijaläppää tähän, aivan kuin se työ missä juoksukaljanarkkien perässä mennään tekisi jotenkin "ammattilaisen" asian suhteen." Ei kieltämättä paljoa. Mutta sen verran kuitenkin että jos on paperilla jotain joka vaatii asiaan liittyvän lain tuntemusta niin on se aina parempi kuin se että ei ole mitään kokemusta asiasta. Ja siinä sivussa tulee seurattua asiaan liittyviä oikeudenkäyntejä ikään kuin vähän lähempää. Sanotaan näin että olen tullut nähneeksi "miten prosessi toimii". Heinolla ei taida olla työssään tullut vastaan edes tätä.

Viittasin lakiin ja lukuihin ihan eksplisiittisesti. Kerroin että miksi olen joutunut ne pänttäämään. Tartut narraatioon etkä lakiin. Syötkö karkeistakin paketin etkä sisältöä? Vai onko tämä tekstin sisälukutaidottomuus vain spesifimmin aikuisten asioita koskeva vajaus? Erimielinen pykälien sisällöistä? Miksi?

Toki, koska on mukavaa ottaa huomioon vähän simppelimmätkin kaverit. Kun osaaminen on sinulle niin tärkeää niin haluan toki että kerrot miksi sinun kommentillasi on sitten enemmän arvoa? Mitä olet tehnyt työksesi niin että siihen liittyvä koulutuksesi ylittää vartijalta vaaditut asiat juuri tähän aihepiiriin koskevissa lakipykäläasioissa? Vai onko niin että ennemmin on tullut vahinkoja ja keskusteluja poliisin kanssa kun itsepuolustus on mennyt överiksi? Vai onko sitäkään? Elänyt ilman että olet kertaakaan pahoinpidellyt tai tullut pahoinpidellyksi niin että prosessi on sinulle tuttu lähinnä netissä vaahtoamisesta ja tv-viihteestä? Miksi sinulla oleva osaaminen on pätevämpää? Faktat pöytään!

Tosin lisähuomautan, että argumenttini omakohtainen osuus ei ole sitä egopaskaa jolla moni aggroilusta pitävä muka-macho elättää heiveröistä itsetuntoaan. Maininta on - tyylilleni uskollisesti - enemmänkin se, että jos jose kaljaa juokseva vartijakin joutuu työnsä hankkimiseksi tentissä tietämään että laki ja itsepuolustus ei mene kuten sinä ja Heino selittävät.

Ja Joo. Kyllä. Antamasi ehdotus ja kuvaus siitä mitä puukon kanssa itsepuolustus on aika heikkoa lupaava. Jos sellaisia asioita teet, niin lähinnä linnaa siitä voipi tulla. Ei mene hätävarjelun piiriin. Jos olen väärässä niin viittaa toki siihen hätävarjelulain kohtaan joka sanoo että noin saa tehdä. Viittaa asiaan liittyvään lakimiehen sivuun tai vastaavaa. Se, että sinusta ja kavereistasi tuntuu kivalta ja reilulta ei tee siitä laillista. Joka oli koko tämän blogaukseni pointti.

Itse asiassa jos sinulta ei tule todistetta että esityksesi on laillinen niin nolasit itsesi. Lähdit ego edellä keskusteluun siitä mitä laki sanoo että on sallittua ja ei ole. Joka oli juuri sitä mitä tässä blogauksessa pidin hölmöilynä ja jonka esitin kuvaavan Heinoa puolustamaan astuneita..

Niin nimenomaan on hyvin heikoilla tasoilla asiaan liittyvän lain osaaminen Heinolla ja hänen puolustajillaan... Että jos minä olen liian typerä ja huono, ja jopa minä tiedän tämän, niin minkälaisen kyvyttömyyden nollapisteen se tekee sinusta ja Heinosta? Mieti sitä väkivaltafantasioinesi kotonasi. (Mielellään yksinäsi. Koska niiden julkikertominen tai toteuttaminen todennäköisesti rikkoo pykälää jos toistakin. Olen saanut kaltaisiltasi riittävästi tiedusteluja siitä missä asun, esimerkiksi.)

PS. Minulla on sananvapaus joka oikeasti koskee sitä että saan valita mikä asia kiinnostaa. Antamastasi asiasta en ollut edes kuullut. Se, että vastaavaa tehdään muualla ei muuta suhdetta Heinoon.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Mitähän Simo Häyhä ajattelisi tästä asiasta? Samaa mieltä? Tai vaikka nämä pojat:
https://museot.finna.fi/Record/sa-kuva.sa-kuva-107586

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Mitä hemmetin väliä on laittaa sota-ajan heeroksia tähän? Oli sodassa toimintaa eikä sotatila vastaa rauhanaikaa. Lisäksi lainsäädäntö on tässä kohden varmasti kehittynyt. Joten ei olisi verrannollinen vaikka olisi rauhan ajan tyyppikin...

Miksi juridiikkaa koskeva blogaus muutettiin asenteelliseksi? Koska ei riittänyt rationaalisia argumentteja puuttua?

PS. Henkilökohtaisesti toivon että jokainen maata puolustanut sotaveteraani haluaisi mieluummin että olisivat sotineet niin että heidän lapsensa eivät joutuisi. Tosin tässä on huomattava että kovimpia fantasioijia tuppaavaat olemaan niitä joilla ei ole kokemusta väkivallan keskellä elämisestä. Joten kenties he olisivat iloisia siitä että fantasioijia riittää. Mutta eivät toki sillä tavalla jolla nämä itseään unelmissaan sankaroiville olisi mieluisaa.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Nuo sodan ajan heerokset ovat niitä, jotka ovat oikeasti joutuneet vetämään käkättimeen. Heidän silmissään luultavasti nämä valhemedian luomat älämölöt ja niistä elämän tarkoitusta itselleen ammentavat hysteerikot olisivat lähinnä tragikoomisia.

Mikäli asiaa haluaa tarkastella juridiselta kannalta, voisi lähestymistapa ehkä olla hiukan objektiivisempi.

"...joilla ei ole kokemusta väkivallan keskellä elämisestä."
Väkivallan keskellä eläminen on yksilön oma valinta.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Millähän perusteella muuten Seppo Heino kehotti menemään väliin vain maahanmuuttajia vastaan sivullisten välienselvittelyjen kohdalla? Eikö hän olisi moista kansalaisrohkeutta voinut kehottaa kaikkiin havaittuihin konfliktitilanteisiin?

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Koska Seppo Heinon äänestäjää tai hyvää kaveria voisi sattua nenään jos tätä toteltaisiin? Mistä tietää? Hän on joka tapauksessa huolestuneempi maahanmuutosta kuin pahoinpitelystä. Oli tavallaan väärin edes olettaa että kysymys olisi itsepuolustustautumisesta. Se on vain PR:ää. Kysymys on maahanmuuttajien dissaamisesta.

Käyttäjän KalervoNiementaus kuva
Kalervo Niementaus

T.G:" Oli tavallaan väärin edes olettaa että kysymys olisi itsepuolustustautumisesta. Se on vain PR:ää. Kysymys on maahanmuuttajien dissaamisesta."
Laitetaan tämä ensin tähän, jatketaan sitten sen pitemmän rimpsun parissa.

"Oli väärin edes olettaa, että kysymys olisi ollut juridiikasta ja lakipykälistä. Kysymys on perussuomalaisten dissaamisesta. "

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren Vastaus kommenttiin #8

Pieni vihje; Meidän ammattivittuilijoiden silmissä vinoilu ansaitaan. Eli ensin on älyllisesti osoitettava että toisen lausunto on huono tai tyhmä. Ja vasta sitten vinoillaan. Toisinpäin meneminen onkin huonoa. Etenkin kun verbaalinen ulosantinne ei tältäkään osin ole kovin luovaa. Aivan kuin et osaisi edes näpäytellä. No. Se onkin taito- ei voimalaji. (Tilanne vähän sama kuin itsepuolustuksen ja joka kerran kovaa ja vain matuja pieksevillä. Voimaa on, intoa käyttää voimaa vielä suurempi, tilannetaju ... not so much.)

"Oli tavallaan väärin edes olettaa että kysymys olisi itsepuolustustautumisesta. Se on vain PR:ää. Kysymys on maahanmuuttajien dissaamisesta."

Sen voi sanoa koska Heinon argumentit olivat niin lakipykälien vastaisia. Kysymys ei voi olla kaikesta pahoinpitelystä koska maahanmuuttajat, matut ja muut mainitaan mutta ei kalpeanaamoja. Järkevä ihminen olisi maininnut nämäkin, jos olisi puhunut koko aiheesta. Toisin sanoen jos oletamme että Heino on täysjärkinen ihminen hän ei voi tehdä tälläistä virhettä.

"Oli väärin edes olettaa, että kysymys olisi ollut juridiikasta ja lakipykälistä. Kysymys on perussuomalaisten dissaamisesta."

Ei voi sanoa jos lakipykälissä ei ole virheitä. Toisin sanoen oma tekstini ei ole ristiriidassa sen kanssa että kysymys ei olisi juridiikasta. Tottakai kyseessä on myös dissaaminen. Tosin itselläni on aika laimeita mielipiteitä perussuomalaisista. Heinon asenteella kulkevista tyypeistä sitäkin enemmän. Ja kyllä. Se on bonus ja yksi kirjoittamisen motiivi. Joko-tai -tulkintaa ei kohdallani kannata tehdä. Heinon kohdalla se on ainut mahdollinen.

Toisin sanoen perusoletus asialliselle kirjoittajalle on "hyväntahtoisuuden periaatteessa". Taustalla on ajatus siitä että ensin oletetaan että kommentoija on täysjärkinen ja puhuu siitä aiheesta jota sanoo ajavansa. Ja jos se on sisäisesti ristiriitainen ja laadullisesti huono niin vasta siinä vaiheessa lähdetään etsimään kyseenalaisia motiiveja. Kun asiallisia ei ole. Miksi sinä selität että Heino puhuu vain maahanmuuttajista? Se on se ilmiö joka olisi mukava selittää.

PS. Ja jos huomaat niin vasta tässä kommentissa vinoilin Heinon todellisista motiiveista. Koko teksti on tehty näkökulmasta jossa MV -lehden fanien ja Heinon itsensä esittämä olisi nimenomaan itsepuolustusnäkökulmasta. Toisin sanoen olen tehnyt työn. Sinä voisit mielestäni tehdä oman blogauksesi jossa viittaat lakiin jonka mukaan Heinon toiminta on lainmukaista ja jossa oma väkivaltaan reagoimisesi kättä pidemmällä on myös se mikä menee kovinkin helposti hätävarjelun sisään. Jos onnistut siitä tulee hyvä ja asiallinen teksti. Suosittelen että venytät siitä oman romaanisi. Eli teet oman blogauksen. Saadaan katsos sitä keskustelua vähän paremmin esillekin. En usko että kommenttiin taipuu. Tosin kaikki kommenttisi laskien päädyin induktiiviseen päätelmään, että tuskin maksaa vaivaa kuluttaa aikaani ainakaan kommenttilaatikon puolella. Hyvää onnea kirjoittamisiin kuitenkin!

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #8

Voitko sinä esittää oman vastauksesi kysymykseeni ylemmässä kommentissani, jos et pidä blogistin itsensä antamaa vastausta hyväksyttävänä?

Risto Laine

Olen ainakin oppinut yhden läksyn näistä jutuista. Jos eteeni tulee tilanne, jossa eri kansalaisuuden omaava henkilö riepottelee, hakkaa ja lyö kanta-suomalaista en puutu asiaan. Nauttikoot keskenään toisistaan rauhassa.

Jukka Mäkinen

Ajatellanpa teoreettinen tilanne että Muhis al Matu on juuri käymässä teinitytön kimppuun, kun satut kulkemaan ohi.

Jos et mene vetämään Matua käkättimeen, ja kerrot jollekin niin pääset linnaan.

"Rikoslaki 21. luku 15 § (21.4.1995/578)
Pelastustoimen laiminlyönti
Joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on tälle antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voidaan häneltä edellyttää, on tuomittava pelastustoimen laiminlyönnistä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Jos menet vetämään Matua käkättimeen niin pääset pahoinpitelystä linnaan, tai ainakin sinut ristiinnaulitaan, leimataan rasistiksi, työpaikka viedään, lapset huostaanotetaan ja tulevaisuus tuhotaan.

Eli itselle parasta on vaan hipsiä hissukseen pois unohtaa koko asia ja toivoa ettei tytön ja Muhis al Matun rikastuttava kohtaaminen jätä liian suuria vauroita tyttöön. Eikä kerro kellekään, ettei kupla puhkea.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tuo teoreettinen tilanne on usein ihan oikeata käytäntöä myös kantasuomalaisten kesken tai myös toisinpäin - jotkut skinit hakkaamassa sitä Muhi al Matua huvikseen. Montako kertaa olet joutunut kuvaamaasi tilannetta todistamaan ja niin muodoin hipsimään vaivihkaa karkuun?

Edelleenkin totean, että moraalin ja lainkäytön kannalta ei ole eroa minkä taustan omaavat ihmiset keskenään nahistelevat ja oman kokemukseni mukaan kantasuomalaiset ovat hyvinkin kunnostautuneita nyrkkien käyttöön sopivassa maistissa ollessaan. Yhtään Muhis al Matua en ole nähnyt samoissa puuhissa toistaiseksi.

Toisaalta vetelet kyllä mutkia suoriksi noissa linnatuomiospekulaatioissasi. Jos soitat vaikka hätänumeroon kännykällä, kun tilanteen havaitset, niin täytät kaikki kansalaisvelvoitteesi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset