Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Miksi "suvakit" eivät kestä asiallista ja mietoa maahanmuuttokritiikkiä?

Melko usein korostetaan että maahanmuuttokritiikki tulisi erottaa rasismista ja syrjinnästä. Ja että täät eroa ei tunnisteta. Ja miten epäreilua ja mukasuvaitsevaista tämä kaikki on. Korostuksena on se, että ”suvakit” eivät ole asiallisia. Eivät salli kritiikkiä lainkaan. Syytös tai väite on yleinen. Ja ilmeisesti näin ”näin nämä asiat koetaan”. Riikka Slunga-Poutsalon relativismissa tämä on ikään kuin tosiasia, kieli joka luo todellisuutta.

Tässä kohden asiaa voidaan lähestyä monellakin tavalla. Ajattelin lähestyä asiaa luettelomuotoisesti. (Tosin listana lähtenyt ajatus jäsentyi matkan varrella erilaisiin kategorioihin.) Uskoisin että kaikki antamani selitykset toimivat jossain määrin. Yksikään ei sellaisenaan. Eri yksilöillä on varmasti eri painotuksia. Ja joku voi keksiä syitä lisääkin. Mutta ainakin näillä on jonkinlainen vaikutus.

Ryhmädynamiikka ; Koska ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, on asiaa lähestyttävä psykologisella kulmalla.  On tunnettua, että ihmiset kokevat sisäryhmän (oman porukan) heterogeenisenä ja ulkoryhmän homogeenisempänä (out-group homogeneity effect). Oma ryhmä näyttäytyy kirjavampana ja vastapuoli muuttuu karrikatyyreiksi ja kliseiksi. Tämä on ymmärrettävää. Oma ryhmä tunnetaan helposti paremmin koska viihdymme samanhenkisessä seurassa. Dunbarin mukaan ihmisen mieli kykenee pitämään erillisinä tunnistettavina ja tunnettuina yksilöinä aika rajallisen määrän ihmisiä. Muut luokitellaan johonkin rooliin.
* Tätä kautta maahanmuuttokriitikko näkee ”suvakit” homogeenisena ryhmänä ja unohtaa esimerkiksi sen että kaikki heistä eivät suinkaan tartu lievään maahanmuuttokritiikkiin lainkaan.
* Toisaalta täsmälleen sama ryhmäytyminen ”suvakeilla” johtaa helposti siihen että kaikki maahanmuuttokriitikot karrikoituvat tarpeettomasti.

Näkyvyys ei ole samaa kuin jakauma. Kun katsotaan maahanmuuttoa ei tosiasiassa katsota useinkaan mielipiteiden jakaumaa vaan viestintää. Tässä mielessä syntyy vääristymä. Kaikilla ei ole samanlaista intoa ”toitottaa” asioitaan. Viestintä itsessään siirtää näkyvyyttä niin että keskiverron sijasta näemme keskivertoa aktiivisempaa porukkaa. Ja yksi syy aktivoitumiseen on intoilu asiasta. Mukana on myös tarpeettomasti intoilevia. Ja tämä on keskivertoa todennäköisemmin ”kahjoa porukkaa”. (Believe me, I am a blogger.)
* Näin ollen ”suvakit” näkevät yliedustuksen rasistista meuhkaamista. He vetävät tästä helposti päätelmiä siitä että kyseessä on laaja ja vakava ongelma. (En ole tälle itsekään immuuni. En ottanut maahanmuuttokritiikkiin mitään kantaa ennen kuin tulin kirjoittaneeksi puujalkavitsin Ilja Janitskinista. Koska hikipedian ylläpitäjänä nyt kirjoitan huonoa huumoria vain kaikesta. Sain tämän johdosta hakkausuhkauksen. Ja päättelin että jos noin pienestä tulee noin vakavaa, niin sitten minun on syy puuttua ongelmaan.)
* Toisaalta aktiiviset suvakit puuttuvat maltilliseen kritiikkiin koska hekin ovat todennäköisemmin aktivisteja. Ihmiset eivät yksinkertaisesti lue kommentteja joita ei ole kirjoitettu. Ja jos kaikkeen maahanmuuttokritiikkiin tulee vastaukseksi huutoa tämä varmasti koetaan siten että kukaan ”suvakki” ei ole kohtuullinen. (Tässä unohtuu se, että kaikki saa kritiikkiä nykyään. Se, että joka asiassa vastaan möykkää joku kertoo siitä että poliittinen korrektius on monin paikoin illuusio. Kritiikin kritiikki ei ole sensuuria myöskään. Ja tämä unohtuu aika helposti.)

Näkökulma itsessään on vääristynyt. Eli kysymys on jo siitä kuka lasketaan ja ketä ei lasketa ”suvakiksi”.
* Näyttää siltä että ”suvakiksi” lasketaan varsin vähällä. Olen käsittänyt että ”suvakkius” koskisi ennen kaikkea maahanmuuttoa. Mutta minua on luokiteltu ”suvakiksi” heti jos on pientäkään erimielisyyttä jossain asiassa hyvin monenkirjavasti. Esimerkiksi homojen avioliiton kannattaminen on suvakkiutta. Tämä viittaa siihen että kategoria halutaan lyödä tähän suuntaan hyvin pienestä. Näin ollen on jopa todennäköistä että suvakkikritiikissä sisäinen koheesio ja siihen pyrkiminen on vahva. On hyvin kyseenalaista voitko olla ”maahanmuuttokriitikko” ennen kuin sinulla on tosiasiassa aika lukkoonlyöty mielipiteistö hyvin monista eri aiheista.
* Vastaavaa ei ole näkynyt ”suvakkien” puolella. Olen esimerkiksi ajanut maahanmuuttokriittisiksi luokiteltavia näkemyksiä siitä miten rikoksen tehneiksi todistettuja pitäisi ajaa pois hyvinkin pienestä. Tämän johdosta minua ei ole tulkittu ”rasistiksi”. Toki tarpeettomaa leimaamista on tullut. Erityisesti islamkritiikki tuntuu herättävän intoilua. (Kohtelen islamia kuten kristinuskoakin.) Toisaalta maahanmuuttokriitikot eivät ole minua näiden mielipiteiden johdosta laskeneet maahanmuuttokriittisten joukkoon. Minua pidetään heidän parissaan liberaalihkona ja suvakkimaisena. Joka vihjaa siihen, että tässä on kyseessä jotain jonka kohdalla ”suvakit” ja ”maahanmuuttokriitikot” eroavat toisistaan. ”Suvakkien” nähdään puuttuvan maahanmuuttokritiikkiin joka on vain kritiikkiä lähinnä siksi että ilmeisesti vasta kun ”suvakit” puuttuvat asiaan. Tästä syntyy itseäänruokkiva kehä. Maahanmuuttokritiikki on sellaista johon suvakit reagoivat. Ja sitten suvakit tietenkin kritisoivat maahanmuuttokritiikkiä.

Kysymys voi olla myös vaikutuksista ja laajemmista ilmiöistä. Maahanmuuttokritiikissä ei ole kysymys siitä onko maahanmuuttokriittinen yksilö rasisti vaan edustaako hänen sanomisensa ja tekemisensä rasismia tai ajaako se rasistisuutta. Erot eivät ”suvakeille” ole vain retoriikkaa. (Ajatus on itselleni outo ;en yleensä erota ihmistä ja tekoa, ja ajatus ”synnin vihaamisesta ja syntisen rakastamisesta” tuntuu vieraalta ; Se voi koskea kuitenkin monia. Minä en ole kaikkeuden mitta.)
* Voidaan ajatella että maahanmuuttokriitikko on ns. ”hyödyllinen idiootti”. Tällöin he voivat olla vilpittömiä. Mutta taakse voidaan nähdä vaikka Putinin trollitehtaat, hybridisota ja muu vastaava. Jos nämä teoriat ottaa vakavasti niin sitten kysymys on kenties ”ihan vaan Suomen turvallisuudesta”. Maahanmuuttokriitikot voivat olla vilpittömästi ei-rasisteja mutta ajavat jotain asioita ja heitä ajetaan ajamaan jotain mitä eivät tarkoita. Maahanmuuttokriitikko vaan vetää tarpeettomasti asian itseensä.
* Toisaalta maltillisen maahanmuuttokritiikin voidaan nähdä olevan suojavyöhyke ääriliikehdinnälle. Tämä ongelma on relevantti hyvin usein. Ei ole tavatonta että esimerkiksi uskontokritiikissä siivotaan moite maton alle korostamalla ”maltillista enemmistöä”. Joka on tietenkin ”ihan erilaista”. Tämä voi olla tottakin. Merkittävää onkin se, että maahanmuuttokriitikoilla näyttää olevan erikoinen tapa. He bitchaavat kovasti siitä miten suvakit ärsyttävät heitä suunnattomasti kun heitä rinnastetaan rasisteihin. Mutta he eivät sitten puutu kriittisesti näihin rasisteihin. Rasistejen merkitystä vähätellään ja tapahtumia pidetään jonain joihin ei tarvitse puuttua. Tämä irrelevantisointi ja rasisteja vastaan hyökkäämättömyys herättää ihmetystä. Etenkin kun se yhdistyy siihen intoon millä kaikkeen ”suvakkiuteen” puututaan pienelläkin pieteetillä. Miksi rasisteja vastaan ei käydä jos ne eivät kerran edusta sitä omaa ryhmää? Itse näen että puskurivyöhykejärjestelmille on annettava nollatoleranssi. Joko järjestelmä muuttuu tai se ei ansaitse olla olemassa. Tässä mielessä olenkin korostanut että kysymys esimerkiksi katolisessa pedofiiliskandaalistossa ei ole se, että papeissa on pedofiileja. (Kaikissa on.) Mutta jos näistä ei tiedoteta ja kiinni jääneitä suojellaan ja pedofiliaan puuttumista pidetään pahana ja militanttina ateismina, niin sitten kysymys on jostain jota ei saa olla. Riippumatta siitä että pedofiileja olisi vaikka muutoin harvinaisen vähän. Tämmöisiä ei saa ollakaan!

Mitä ääriliikkeily ylipäätään tarkoittaa.
* Vaikuttaa että monesti ääriliikkeenä oloa kiistetään viittaamalla yleisyyteen. Eli jos jokin asia nähdään ja koetaan ”kansan tahtona” niin se tarkoittaa että se ei ole ääriliike. Tässä ei usein viitata edes tilastoihin. ”Kansan tahto” vaan tiedetään. Toisaalta yleisyys ei ole mikään argumentti näissä asioissa. Voidaan jopa nähdä että ongelmalliste näkemysten yleisyys on itsessään argumentti niiden rajoittamisen puolesta. Pelkkä yleisyys ei tee Pohjois-Korean tai islamististen teokratioiden mielipiteistöä terveeksi. Fasismi ja natsismi olivat nekin aikanaan suosittuja.
* Toisaalta mielipiteiden ja vaatimusten vahvuus ja reagoinnin vahvuus eivät ole sama asia. Olen itse asiassa hämmästellyt sitä miten maahanmuuttajia ärsyttää ”suvakit” niinkin vahvasti. Samat tyypit mekastavat ja huutelevat ja ovat kiukkuisia päivästä toiseen. Kinoja käydään pikkuasioitsa. Tätä ei nähdä osoituksena oman luonteen ja toiminnan ongelmista. Luultavasti siksi että omia mielipiteitä ei pidetä äärimmäisinä. Itsekin voin ymmärtää että jos pitää jotain ”Pekka ja Pätkä Neekereinä” –elokuvan näyttämistä asiallisena niin ei se mielipide ole mitenkään äärimmäinen. Mutta jos elokuvan sensuuria kieltävää tahoa pidetään ”kansanpetturina” niin tämä reagointitapa viittaa ylilyöntiin. Ja ylilyönteilyä voidaan pitää ääriliikkeilynä. Jos ylitulkintoja ja ”kännissä&läpällä” pulia tulee sarjatulella niin se vihjaa johonkin. Johonkin jota ei voi lakaista maton alle viitaten että sitä ollaan suututtu ja hermostuttu trivialiteeteista. (Pikemmin päinvastoin.)


Wiion lakien mukaan viestintä epäonnistuu aina.
* Omien tekstieni mukaan olen ollut huomaavinani että saan aika vahvoja reaktioita maahanmuuttokriittisiltä. Ja nämä tuntuvat olevan ”automaattisia”. Tietyt taikasanat synnyttävät tiettyjä reaktioita. Argumentaatiota ei jakseta lukea läpi. Tulkinnat ovat out of topic. Syytökset olkiukkoja. Syynä on luultavasti se, että harvalla ihmisellä on ns. ”riittävää akateemista lukutaitoa”. Syynä ei ole tyhmyys vaan harjaantuneisuus. Harvalla on kiinnostusta ja aikaa keskittyä filosofiasta länkyttämiseen tuhansia työtunteja; Ongelmanani onkin yleisön liiallinen arvostaminen. Yritän tarjota vain argumentaation, ja oletan että minun ei tarvitse antaa järkeä ja kärsivällisyyttäkin. Tämä on tietenkin viestintää koskeva virhe. Jokainen TL;DR –pahastuja on minulle lähinnä demonstraatio siitä että taas löytyi yksilö jonka järjen ja kärsivällisyyden olen yliarvioinut. Perusongelma ei ole tyhmyys vaan se, että teksti tulkitaan helposti ennakkoluulojen perusteella. Sisältöä ei jakseta käydä läpi ja ymmärtää. Ja siksi se tulkitaan viitteellisesti. Taakse voidaan nähdä vahvistusharha (confirmation bias) ; Suvakit oletetaan tietynlaiseksi ja sitten näitä mielipiteitä nähdään sielläkin missä niitä ei ole. Näin sekin joka ei ole äärimmäistä muuttuu sellaiseksi.
* Toisaalta ”suvakit” eivät ole vastaavasti tottuneet viestintään joka on kriittisten puolella koettu avoimeksi, rehelliseksi ja oikomattomaksi. Poliittinen epäkorrektius koskee usein sanavalintoja eikä sitä mitä sanotaan. Tämä retoriikka valitettavasti tuo mukanaan konnotaatioita. Niiden vuoksi sisältö tulkitaan raaemmaksi kuin mitä se onkaan. Kysymys on osittain kielenkäytön tottumuseroista. (Itse aiheutan järkytystä ja närkästystä. Milloin kiroilen banaalisti ja tämä koetaan epäkohteliaisuutena. Milloin egoilen sivistyssanoilla. Itse koen "vaan puhuvani”)
* Tunnistusongelma. On vaikeaa luoda kriteeristöjä joiden mukaan vilpitön maahanmuuttokriitikko voitaisiin erottaa rasistista. (Kukaan maahanmuuttokriitikko ei ole tälläistä kriteeristöä jaksanut esittää pyynnöstäkään.) Syy on osittain siinä että maahanmuuttokritiikki on jotain jota natsit teeskentelevät ja imitoivat. Vaikka maahanmuuttokriitikot olisivat täysin asiallisia, tämä lampaiden vaatteisiin pukeutuminen  johtaa helposti väärintulkintoihin. Tämä johtuu natsien onnistuneesta viestintäkikkailusta.

Aiheella on toki myös historiallinen taakka. Suomen 1918 sisällissota oli hyvin raaka. Siinä hävinneitä ja sotavankeja kohdeltiin molemmin puolin kauheasti. Ja tämän väännön taustarakenteet ovat kuljeskelleet kautta myöhemmän historian mukana. Jakolinjat ovat syviä ja helposti tulehtuneita. Kun kuuntelee James Hirvisaaren puheita siitä miten suvakit ovat "kansanpettureita" ja mitä heidän anaaliinsa voidaankaan tunkea, voi mieleen tulla se miten Urho Kekkonen kelpasi presidentiksi vaikka teloitti ihmisiä. Asia nähtiin "poikkeustilaksi" jota ei tarvinnut läpikäydä ja josta ei tarvinnut rangaista. Olen ollut huomaavinani että maahanmuuttokriitikot vaalivat mielipiteenvapautta, mutta jos ei vaadi VOKeja suljettavaksi tai vastaavaa niin sitä esitetään ajatuksia jossa kansakuntaa uhkaava riski ei olekaan suvakin mielipide, vaan jotain josta tulee ja pitää rangaista. Eikä tähän puheeseen tule puuttumisia maahanmuuttokriittisten puolelta. Koska sehän nyt on irrelevanttia ja triviaalia. Kun kyse ei ole heistä ja vaan heistä itsestään...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Käyttäjän markusraitolampi kuva
Markus Raitolampi

Hyvä kirjoitus.
Maahanmuuttokriitikot usein keskittyvät paisuttelemaan yksittäisiä kauhukuvia. He saattavat ihan vilpittömästi näitä kauhukuvia pelätä, mutta usein heidän vaatimustensa looginen perusta on jonkinlaisessa rasismissa, ymmärsivät he sitä itse tai eivät.

Ääri-alkuiset sanat ovat sikäli ongelmallisia, että ne kertovat lähinnä, missä on se keskipiste, josta puhuja maailmaa katselee, ja mistä nähtynä nämä ja nuo asiat ovat ääressä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Tuomo, ensinnä yleispalaute. Kirjoitat hyvin, varsinkin perustelusi ja looginen esittämistapasi ovat kehuttavia. Joskus kuivahko tyyli tekee tekstistä raskaasti luettavan, se kun ei koskaan ole lyhyt. Uskoisin siis, että TL/DR tulee osittain siitä, ettei jakseta keskittyä, ellei aihe ole itselle läheinen. Se ei kuitenkaan selitä vaikkapa innokkaan maahanmuuttokriitikon jaksamattomuutta. Tuo siis tuosta oman esittämisesi pohdinnasta.

Itse aiheessa olet kyllä asian ytimessä. Helposti leimataan suvakiksi, vaikka olisi kylmä ja julma ihminen, mutta ei niele juuri tiettyä "maahanmuuttokritiikkiä". Kun täällä vuosi sitten esitin, ettei rajavartija Torniossa tee mitään eroa, kysyttiin heti miksi haluan ottaa Suomeen kaikki maailman köyhät. Ohitettiin kokonaan esitetty argumentti, ettei ole eroa pyydetäänkö turvapaikkaa siltä rajavartijalta, vai Kemin poliisilta. Siitä ei edes löytynyt keskustelukaveria, ei haluttu keskustella asiasta, vaan linnoittautua "omaan leiriin". Vaikka yleensä kritisoin tähän aiheeseen liittyen juuri kohtuuttomia ja epäloogisia heittoja, vaikuttaisi moni niputtavan suvakiksi. Tuo hymyilyttää itseäni, kun itse ratkaisujen suhteen minua pidetään usein pelottavan tunteettomana. En vain yleensä noita näkemyksiä esitä, koska kollektiivina toleranssimme nähdä kärsimystä omalla takapihallamme on niin matala. Tehokkaat ohjauskeinot kuitenkin aiheuttaisivat näkyvää kärsimystä. Miksi herättäisin pahennusta esittämällä julkisesti näkemyksiä, joiden tiedän olevan mahdottomia toteuttaa. Niinpä olen monen silmissä suvakki. Välillä ihminen saa ansiotonta arvonnousua, tekemättä mitään.

p.s. Kaikkein parhaimmat naurut saa, kun tulee asemoiduksi punavihreään kuplaan. Sitä pidän hillittömän hauskana. (Tiedän, huumorintajuni on kieroutunut)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Veikkaan, ettet saa kovinkaan paljon palautetta tähän blogimerkintään varsinaisilta "maahanmuuttokriitikoilta", sillä valtaosa heistä lukeutuu mainitsemaasi harjaantumattomien kategoriaan, jossa asiat halutaan tulkita yksinkertaisen suoraviivaisesti eikä ymmärrystä moniulotteisemmalle filosofiselle pohdiskelulle yleensä juurikaan ole olemassa.

Poikkeuksena voisi olla vaikkapa Oikkonen, joka vielä joitakin aikoja sitten pukkaili tänne maahanmuuttokriittisiä blogimerkintöjä, jossa asennoitumisen tausta pyrittiin aina selittämään äärimmäisen vaikeaselkoiseen filosofiseen pohdiskeluun nojaten.

Omana yksinkertaistettuna kannanottonani siihen mikä on syynä "maahanmuuttokriittisten" (kun sanan laittaa lainausmerkkeihin ei tarvitse viljellä provosoivaa "rasisti" -sanaa) taholta tulevaan "suvakkien" teilaamiseen heppoisilla perusteilla, on aatteen palo, joka noudattelee kaikille aatteen palo -ilmiöille tyypillistä "jos et ole puolellamme olet meitä vastaan" -periaatetta.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Kiitos. Mulla on joku outo perversio lukea just sun, Tuomo Gren, mielettömän pituisia blogeja.

Minutkin on tietty asemoitu joksikin ihmeen suvakiksi, ties miksikä hipiksi joka heittelee hippivaatteissaan kukkia, rauhaa ja rakkautta joka puolelle.
Oikeasti olen suomalaiskansallisen mörökölliluonteen omaava joka ei edes välitä tutustua uusiin ihmisiin.
Mulla asiat perustuu pitkälti rationaalisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Oikea mieto maahanmuuttokritiikki on soveliasta, mutta kun ryhdytään semmoiseen tappamismeinkiin niin ei oikein sytytä.

Käyttäjän danielantti kuva
Daniel Leppäjärvi

Kuka on ryhtynyt tappamismeininkiin?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Lähinnä kait turvapaikanhakijat.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

No ehkä ette sitten ole kovin aktiivisia Facebookissa. Viimeisin viesti joka tuli minulle omaan postiini oli joltain feikkinimimerkiltä jonka mielestä olen suvakki ja minun alapääni pitää operoida uusiksi (eli silpoa) rikotulla pullolla.
En tiedä oonko tyhmä tai jotain mutta tuollaisten pellejen väkivaltauhkaukset saavat minussa aikaan lähinnä huvittunutta naurua.

Ja on niitä tappouhkauksiakin tullut. Jokaisen blogistin riesa.

Käyttäjän danielantti kuva
Daniel Leppäjärvi Vastaus kommenttiin #8

Olin naamakirjassa kunnes päätin poistaa tilini vähäisen aktiivisuuteni takia. Mutta joo, se idiootti joka lähettelee sinulle tappouhkauksia pitäisi heittää vankilaan.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #9

En tiedä olisiko vankila oikea paikka. Ehkäpä jonkinlainen puheterapia olisi kohtuullisempaa.

Käyttäjän danielantti kuva
Daniel Leppäjärvi Vastaus kommenttiin #10

Juu juu. Hyysäillään lisää rikollisia. Mehän voisimme lakkauttaa poliisin kokonaan, saisimme säästöjä. Suomihan on ihana oikeusvaltio, rikollisille pieniä tuomioita ja murhaajien/raiskaajien sijaan suurimmat tuomiot annetaan talousrikollisille koska tämä maa on ahne ja päästään sairas.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Tiädä noist ihmisten karsinoimisista, jokaanen on vähän homo. Pidän kyllä reilusta puheesta joka tulee sydämmest, Tuomolla tuntuu myös tulevan, ainakin läppändeerusta. Niin, nyt suuttui suomimiehet, ihan lyhyt klippi aiheesta olkaatten hyvä > https://www.youtube.com/watch?v=ZPBuiMpE_OQ&sns=fb

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Kansan mielipiteellä ja asennoitumisella on varmaan oma merkityksensä mutta onko se kuitenkin pelkkää loiskiehuntaa. Sen rinnalla että Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin näiden asioiden hoitamisessa. Toki Ku Klux Klan-asusteisen protestoijan kuva saattaa levitä maailmalle hetkisesti mutta unohdetaan nopeasti.
Ja jos ajattelen että joku Vapaa liikkuvuus-järjestö om täysin irti reaaliteeteista siinä miten ongelmat pitäisi hoitaa, niin eipä se hetkauta viranomaisia suuntaan eikä toiseen.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Miten on jos tuota ryhmädynamiikkaa jatketaan pitemmälle. Kun sitten tämä "oma porukka" alkaa hakemaan ryhmävahvistusta kuten nyt tekee, niin eikö silloin sisäisesti ennen kuviteltu heterogeenisuus väistämättä ala muuttumaan homogeeniseksi. Jonkinlaista logiikkaa käyttäen tämä on se askel tuntemattomaan ja kollektiivi alkaa hallitsemaan individualisteja. Sinänsä "hauskaa" seurata miten niin liberaaleiksi itseään kutsuvat ovat henkeen ja vereen hommassa mukana.

Ehkä sittenkään ideologiaa ei voi valita kuin kaupan hyllyltä ostoksia,vaikka kuinka tahtoisi. Sen voi kyllä varmaankin opetella hyvin ja hokea päivästä päivään valitsemansa ideologian hienouksia.

Ei nyt ihan liittynyt täysin blogiin..paitsi siihen pieneen osaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Tuleeko mieleen montakin täällä Puheenvuorossa, jotka kutsuvat itseään liberaaleiksi? Suoralta kädeltä tulee itsellä mieleen vain Lauros. Itseäni en ole muistaakseni luonnehtinut muuksi, kuin patamustaksi konservatiiviksi. Sellainenkin voi kannattaa ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatteita ja argumentoinnin rehellisyyttä.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Max, miten oikein mahdat lukea näitä tekstejä puheenvuorossa,jos kuvittelet vielä jopa Lauroksen olevan liberaali. Minusta siinä on jotain naivin realismin tuoksua,mutta se olkoot sinun oma asiasi.

Otetaan nyt esimerkiksi Pahalahti. Monessa kirjoituksessa hän koitti ennen esittää miten vapaus korjaa kaiken. Nyt on hieman ääni kellossa muuttunut.

Talousliberaaleja täällä on montakin,mutta naivisti hekin kuvittelee,että kunhan talous on vapaata,niin se vapaus korjaa kaiken. Tuossa ajattelussa sitten taas talous käsittää koko elämän joten heidän on pakko olla myös liberaaleja muutenkin. Harmi vaan,kun talouteen ei mahdu koko ihminen,sinne mahtuu vain ihminen jolla on rahaa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #15

Kirjoitit "liberaaleiksi itseään kutsuvat", eikä oikeasti tullut mieleen kuin Lauros. Se tavallaan korosti kommenttisi absurdiutta, en usko että kukaan muu luonnehtisi häntä liberaaliksi. Toki pakko asettaa pieni varaus, ehkä Tarjanteen aikana liberaalit olivat patamustia konservatiiveja. En tiedä, olin liian nuori muistaakseni.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #16

Ok..palataan hieman taakseppäin. Missä kohtaa kommenttini oli absurdi?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #17

Lauros kutsuu itseään liberaaliksi, ja sinä koitit todistella liberaaleiksi itseään kutsuvien homogenisuutta. Minun oli vaikea nähdä tuota, pidin sitä ihan outona lausumana.

Sinänsä tulit todistaneeksi kyllä blogistin esittämän teesin, että ulkopuolelta nähdään enemmän homogenisuutta, kun taas sisäpuolelta nähdään heterogenisuus.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #18

Liberaalit otin mukaan sen vuoksi,että heidän väittämänsä mukaan näkevät nämä "suot" kehityksessä ja osaavat väistellä niitä. Nyt kuitenkin,kun menet lukemaan esim. Facebookista liberaalimafian juttuja,niin ei se nyt ihan noin mene. Siellä ollaan tulisesti oikean puolesta väärää vastaan ja asemia haetaan. Pahalahti on esimerkki siitä menosta.

En viitannut niinkään siis homogeenisyyteen liberaaleista mainitessani vaan,että hekin ovat mukana menossa ja toimivat vastoin individualistisia arvojaan kollektiivin puolesta. Se on minusta enemmänkin absurdia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset