Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Pervon normatiivisuus

  • Puolimatka on räpännyt lokaa internettiin? Silmäni saattavat tarvita hyvin outoja suojalaseja! (Ainakin käännän ne oikein!)
    Puolimatka on räpännyt lokaa internettiin? Silmäni saattavat tarvita hyvin outoja suojalaseja! (Ainakin käännän ne oikein!)

Tapio Puolimatkan kirjoituksessa "Ideologian vaikutus avioliittokulttuuriin" hän esittää termin "pervonormatiivinen ; "Ydinperhemalliin perustuvan avioliittonormin paikalle monet keskustelijat haluavat asettaa suvaitsevampana pitämänsä pervonormatiivisen (queer normative) näkemyksen, jonka mukaan kaikki erilaiset vapaaseen valintaan perustuvat romanttiset ja seksuaaliset kiintymyssuhteet ovat samanarvoisia ja niitä tulisi kohdella samanarvoisina lainsäädännössä, kasvatuksessa ja kulttuurissa yleensä."

Pervonormatiivinen ei ole sanana käytössä. Termi on jännittävä sillä usein suluissa oleva englanninkielinen käsite viittaa käytössä olevaan vakiintuneeseen termiin, jonka suomennokset voivat olla epätäsmällisiä. Queer normativea ei tiedemaailman akateeminen kirjoittelu tunne. (Queer theory on sitten tuttu juttu. Ja homoseksuaalien avioliiton puolustajat eivät mitenkään kategorisesti ole tämänlaisia. Taidanpa itsekin kuulua tähän ei-kategoriaan..) Käsitepari on tuttu lähinnä erilaisten internetajattelijoiden mielipideblogeista. Kun termiä ei löydy englanninkielisestä wikipediasta mutta se löytyy tumbrlista, tietää että tässä ollaan "mielenkiintoisen feminismi-ideologian analyysin ytimessä"...

Miksi Puolimatka kääntää-maahantuo tämänlaisen termin tämänlaisessa muodossa ja juuri tällä tavalla käännettynä juuri nyt? Uusien käsitteiden luominen on monesti tarpeellista. Tässä kohden onkin hyvä miettiä että mitä tässä on tehty. Rehellisesti sanoen pikatiivistykseksi uskallan sanoa heti aluksi että Puolimatka on tehnyt tässä jotain jota hänen ei olisi kannattanut tehdä. Sillä temppu on niin asenteellinen että sen kyllä haistaa.

Ja kun hajulle on päässyt on selvää että ideana on ollut tarkoituksellisesti tuottaa poliittista materiaalia joka vaikuttaa retoriikallaan päätöksiin joita tehdään eduskunnassa pian. Puolimatka onkin aktivoitunut aina lähinnä kun avioliittoasiasta on tehty poliittisia päätöksiä lyhyellä aikajänteellä. Itse jauhan itselleni arvokkaista asioista jatkuvasti. Puolimatkalle kysymys on ideologiavallasta ja strategiasta joten hän ajoittaa asioita sen mukaisesti. On vaikeaa ellei mahdotonta nähdä hänen toimintaansa ymmärrettävänä ilman että takana olisi demagogisia motiiveja.

Vaikutelman luomisesta.

On toki selvää että termillä halutaan luoda mielikuvaa siitä että tämä olisi asiallinen termi jota käytetään rationaalisesti. Tätä vahvistaa se että Puolimatka on rinnastanut termiä heteronormatiivisuuteen "Heteronormatiivisuudella ymmärretään käsitystä, jonka mukaan naisen ja miehen välinen pysyvä ja muut seksuaalisuhteet poissulkeva avioliitto on normi, jonka valossa kaikkea seksuaalielämää tulisi arvioida."

Tämä on melko erikoinen määritelmä koska heteronormatiivisuus käsitetään sanaa viljelevien parissa karkeasti ottaen niin, että nähdään että (1) ihmiset oletetaan heteroseksuaaleiksi (2) tämä usein sidotaan seksuaalisuuden lisäksi siihen että sukupuoli on binaarisesti mies ja-tai nainen ja (3) tämä ero johtaa siihen että ihmisten käyttäytymisten ja mieltymysten ja pukeutumisen ja ties mikä muu vastaava lokeroidaan joko naiselliseksi ja miehekkääksi ja sitten sekin tulee paketissa mukana. (+) Sen sijaan siinä ei tavallisesti ole korostettu kovin vahvaa sidosta ydinperheeseen. Varsinkaan niin että tämä olisi se päällimmäisin ja ensimmäisin asia keskusteluissa. Mutta vastustajiensa argumenttien tunteminen ja niiden huomiointi ei tosin ole koskaan ollut Puolimatkan vahvoja puolia. Hän tykkää enemmän nimetä vihollisensa ja määritellä aatesisällönkin heidän puolestaan. Virhe on tässä mielessä jatkoanalyysin kannalta tarpeeton mutta jatkoanalyysin lopputuloksen kanssa se on oireellinen.

Yhtä oireellinen kuin termin kääntäminen. Kuten heteronormatiivisuus on asiallinen sana ja siinä on yhteistä pervonormatiivisuuden kanssa se "normatiivisuus" jää helposti huomaamatta että kysymys onkin siitä sanasta "pervo", niin aivan samoin joku voi huomata että jotkut queer -feministit jostain marginaalista käyttävät sanaa queer ja pervo jossain hyvin rajatuissa yhteyksissä. Tätä kautta jää helposti huomaamatta että kun ihminen kääntää sanaa pervo, hän viittaa enemmän sanaan perv kuin queer. Ja tämän ongelmat ovat niin tunnettuja että aivan syystäkin valtaosa queer -teorian kannattajista välttää tätä vääristymää. Ja esimerkiksi Wikipedia ei siksi puhu pervotutkimuksesta vaan queer -tutkimuksesta.

Jokaisen edes vähän todellisuudentajuisen ihmisen pitäisi tietää mitä mielikuvia "pervo" -sanasta tulee ja onko tämän sisällä hyväksyvä vai hylkäävä sävy. (Vihjeeksi : englannin sanakirjatkin tietävät kertoa että perversion = "sexual behaviour that is considered abnormal and unacceptable". Eli seksuaalista käyttäytymistä joka on epänormaalia ja paheksuttavaa.) Jokainen ihminen tietää tai hänen pitäisi tietää että sanalla on leimaavaa sisältöä. Joka tarkoittaa sitä että asia ei voi olla vahinko ellei ole melkoisen toope. Itse epäilen Puolimatkan järjenlahjojen sijaan hänen etiikkaansa. (Se on hänen kohdallaan yksinkertaisesti tolkumpaa niin.)

Mutta tämä outous ei ole se mikä eniten pistää silmään.

Puolimatka luokin huomiota kokonaiskuvasta poisajavia rinnastuksia. Analogisuus asiallisen sanan kanssa tekisi termistä perustellun ja aivan yhtä laadukkaan. Samaa tukee jo aiemmin mainitsemani sulkurakenne joka on sivistynyt, hienostunut ja hyvien ihmisten käyttämä. (Toisin sanoen : Käytän sitä itse aika usein.) Sillä luodaan muotokieltä joka luo akateemisen ja rationaalisen keskustelun sävyjä. Tämä on hyvä jos viitataan akateemiseen termiin käännöksellä joka ei ole vakiintunut. Näin kaikki voivat mennä lähdeaineiston pariin ja selvittää esimerkiksi että mitä nämä tämän teorian kannattajat sanovat ja väittävät ja mitä eivät. (Joka on tärkeää jotta erotetaan onko näiden ihmisten näkemyksiä vääristelty eli kyseessä olisi olkiukko (straw man) -argumenttivirhe.)

Mutta se mitä tässä sitten Puolimatkan krouvissa tehdään on hyvin asenteellista. Kun ihminen luo akateemisesti valideja termejä, on tavattu että ne ovat (1) joko sellaisia että kohderyhmä itse käyttää niitä itsestään ja myös määrittelee sen sisällön itse (2) neutraaleja, sellaisia joissa nimeäminen ei itsessään toimi argumenttien sijaan ja muuta mielipiteitä. (+) Ideologisessa mellastelussa ja demagogiassa on sen sijaan suosittua ottaa ei-vihollisten itsestään käyttämiä nimityksiä ja tehdä niistä jollain tavalla loukkaavia. Kun katsoo sanaa "hetero" ja "pervo" voi ymmärtää minkälaisia konnotaatioita keskusteluun otetaan mukaan. "Hetero" ei ole loukkaava. "Homo" on loukkaava ehdoin. Mutta "pervo" on vain hyvin harvassa kontekstissa neutraali. Arkielämässä tämä konnotaatio on vielä vahvempi. Ja näin ollen kansalle viestittäessä tämä korostuu vielä vahvemmin kuin mitä voisi tapahtua joidenkun thumbrl -feminismikeskustelijoiden kanssa.

Konnotaatio on tässä kohden tärkeä sana. Sillä voidaan sanoa että sanoilla on usein sisältömäärittely, denotaatio, joita sitten täydennetään mielikuvia ja tunnelatauksia sisältävillä konnotaatioilla. Assosiatiiviset sivumerkitykset painavat retoriikassa ja siinä kun mielipiteitä halutaan manipuloida johokin suuntaan. Historia tuntee tämänlaisesta nimittelystä monia esimerkkejä ; Äärimmäisin on varmasti se miten Ruandan kansanmurhassa hutut kutsuivat tutseja "torakoiksi". Mutta vastaava ei ryhmän itsensä nimeämä mutta ei sisällöltään neutraali nimitys on yleinen muutenkin. Maahanmuuttokeskustelussa vastaan on tullut esimerkiksi sellaisia ilmiöitä kuin suuren maahanmuuttajamäärän tulemista kutsuttiin ihonväriin ja halveksuntaan liittyen "mutavyöryksi". On selvää että takana voi olla aivan todellinen ilmiö, pakolaisaalto, mutta on selvää että tämä nimitys levittää asian kuvauksen lisäksi asennetta. Maahanmuuttokriitikot ovat toki rehellisiä ja kutsuvat tätä räväkkyydeksi ja asioiden sanomiseksi niiden oikeilla nimillä. Ja tässä mielessä he todella ovat  rehellisiä eivätkä kaksinaamaisia asennevammojensa piilottelevia. Asenteet ja niiden vammat tulevat kyllä kaikille seuraajille hyvin selviksi.

Tässä mielessä Puolimatka tekee jotain joka näyttää olevan hänelle hyvin leimallista. Ja joka tekee hänestä silmissäni huonomman ihmisen kuin "mutavyöry" -sanaa käyttävistä maahanmuuttokritiikistä ehkä tarpeettomalla mittakaavalla innostuneista. Hän näyttää tiedostavan ilkeilynsä mutta sen sijaan että lopettaisi häijyläisyyden hän peittelee sitä sivistyssanoilla. Vastustajaa voidaan leimata ilkeästi kunhan termit ovat sellaisia kuin olisi jokin YK:n ihmisoikeusraportoija joka vain kuvaa hirveää vihollista. Negatiiviset konnotaatiot jäävät siivoamatta.

Puolimatka tietää että pervo -sanaan liittyy mielikuvia jotka ovat harvoin positiivisia. Tämä on sinänsä erikoinen valinta että aiheena on kuitenkin homoseksuaalisuus ja homoseksuaalisuuden suhde avioliittoinstituuttiin. Se on pervoa lähtökohtaisesti vasta jos sen sellaiseksi määrittelee. Tai tavallaan keskustelussa on kyse juuri siitä että ne jotka ovat suopeita homoseksuaalisuudelle eivät yleensä pidä sitä pervona kun taas asian vastustajista se on pervoutta. Itse saattaisin huomauttaa että esimerkiksi itse olen heteroseksuaali mutta olen luultavasti pervo ihan sen takia että olen sadomasokistinen libertiini ja sodomiitti puolison armosta. Perversiot eivät usein ole hetero vs. homoseksuaalisesta suuntautumisesta kiinni. (Katsoo vaan eräidenkin heteroiden puolisoja. Ja peiliin mahdollisesti jos on seksuaaliselta habitukseltaan minun kaltaiseni.)

Kikka on osa Puolimatkan (ala)kulttuuria.

Puolimatka on pitkän linjan Intelligent Design -puolustaja. Tässä piireissä haluttiin esittää että evoluutioteoria on enemmän maailmankuva kuin tiedettä. Ja tässä käytettiin apuna keinoja jotka ovat tuttuja postmodernismista ja siihen liittyvästä relativismista. Robert Pennock onkin kuvannut sitä miten ID -liike oli nimenomaan kreationismia jossa oli tehty postmoderni käännös. (Tämä on kytköksissä Puolimatkan kannattamaan pluralismiin.) ID -liikkeen perustaja Phillip Johnson kuvasikin Intelligent Designiä evoluutioteorian dekonstruoinniksi. Ja tässä ilmiössä ajateltiin että kieli ei vain kuvaa todellisuutta vaan myös luo sitä. Ja siksi evoluutioteorian kannattajia alettiin kutsumaan darvinisteiksi (darwinism) ja evolutionisteiksi. Konnotaatiot olivat vahvoja ja pelkkä ismi -pääte loi mielikuvia siitä että asia oli primaaristi ideologinen ja tiedettä korkeintaan sekundaarisesti. (Tämäkin oli siitä kuvaava termi että siitä tunnisti keskustelun osapuolet hyvinkin todennäköisesti ; Jos joku käytti sanaa darwinismi, hän oli käytännössä (ID)kreationisti. Huomaatteko tässä jonkin kaavan?)

Toki astetta häijymmin kävi kun evoluutiokeskustelu lopahti Doverin oikeudenkäynnissä tulleen tappion jälkeen. (ID lopahteli jotakuinkin siinä vaiheessa kun William Dembski alkoi keskittymään tuottamaan komplekseja mutta niin spesifisti kohdistettuja pieruäänivideoita ja muuta erittäin tyylikästä.) Silloin esiin nousi uusi vihollinen, uudenlaiset ateistit. Nämä ateistit itse välttivät itsensä erilaiseksimäärittämistä, itse asiassa sen kannattajat, kuten Richard Dawkins, yrittivät esittää ateismia kirjoissaan jonain yleisenä ateismina joka oli "kissojen paimentamista" enemmän kuin lokerointia joksikin uudenlaiseksi. Monet kaipasivat että tämä uudenlainen internet-naturalismi kaipaisi uutta nimeä koska se erosi vahvasti perinteisinä pidetyistä kommunistisista ja eksistentialistisista ateismeista. He käyttivät neutraalia termiä uusateismi. ID -puolustava Conservapedia ja muut vastaavat tahot sen sijaan alkoivat puhumaan militantista ateismista. Mikä sai tietenkin koomiset mittasuhteet koska levitetyt konnotaatiot eivät osuneet kuvattuun kohteeseen oikein mitenkään.

Mutta temppu oli sama kuin "pervonormatiivisuudessa". Käytetään termiä jota vihollinen ei käytä itsestään, määritellään tämä sisältö häijysti ja yritetään sitten laventaa tätä tuotosta mahdollisimman monen väärää mieltä olevan ylle. Tätä on vaikeaa nähdä järkevänä tai perusteltuna. Ihan siksi että on paha nähdä viisautta siinä että niputetaan ja tiivistetään yhteen heittoon useita argumenttivirheitä - päällimmäisenä straw man ja ad hominem -argumenttivirheet. Ja se toimi! Äärimmäisen monet kristityt olivat iloissaan ja innoissaan ja pitivät militanttia ateismia relevanttina terminä käyttää keskusteluissa, jopa aivan joka väliin vedettynä.
1: Tosin tämä koskee laajasti uskonnottomuutta ja ateismia. En ole kertaakaan törmännyt kristittyyn joka on yrittänyt saada minut määrittelemään omaa identiteettiäni, kyllä siihen on heitetty lähteettömiä väitelauseita pöytään heti kättelyssä. Uskovaiset pahastuvat jos he eivät saa itse määrittää itseään kristityiksi ja määritellä mitä kristillisyys heistä tarkoittaa. Uskonnottomat ja ateistit kuvataan alisteisena uskonnoille ja jopa pastorit keskusteluissa määrittelevät innokkaasti puolestani mitä kaikkea mieltä minä mistäkin asiasta olenkaan. Toisaalta sävynä on tuntunut olevan se, että ei minua haluta kuulla tai asioista keskustella koska tärkeämpää on että olisin väärässä ja paha ja tämä tehdään tavalla minulle ei anneta mitään mahdollisuutta olemalla, tekemällä tai sanomalla mitä tahansa. Joku voisi hakea tähän selitystä ties mistä.

Puolimatkankin takana on juuri se, että kun hän puhuu vihollisista ideologian vallassa olevina, hänen kannattajansa pitävät asenteellisuutta ei-neutraalina ja huonona tieteenä. Mutta kun tämä ideologia onkin kristillisyys niin totuuden puolustaminen on tietenkin sopusoinnussa tieteen kanssa ja siksi jos asenteellisuuden vuoksi ryhdytään tuomitsemaan Puolimatkaa niin hän onkin vainottu ideologiansa vuoksi. Tämä kaksoisstandardi on se jonka vuoksi Puolimatka voi olla asenteellinen ja syyttää muita asenteellisuudesta niin että hänen kannattajansa ovat aina hänen puolellaan.

Näille ihmisille ei ole taatusti mitään ongelmaa siinä että kannattavat "pervonormatiivusuus" -nimityksiä ja vastustavat sitä että Intelligent Designin kannattajia kutsutaan kreationisteiksi vaikka ID -läiset kovasti kiistävät tätä yhteyttä itse eli kuvausta ei ole hyväksytty aatteen sisällä. Analoginen reagointitapa Puolimatkan tempulle olisi se että heitä kutsuttaisiin "IDiooteiksi" tai "kretiineiksi" (cretins) ja näitä myytäisiin neutraaleina tieteellisinä termeinä. (Olen toki korkeimman rivosuisesti joskus kiukuspäissäni livauttanut näitä sanoja mutta en ole väittänyt niitä rationaalisiksi tai myynyt niitä tieteellisinä termeinä saati selitellyt asiaa parhain päin vedoten siihen että olisin oikeasti asiallinen ja läpeensä hyveellinen tämänlaisen tempauksen jälkeen. Minulla ei yksinkertaisesti ole Puolimatkan häijyyttä ja pokkaa. Koska olen mitä olen, tämä on aika pahasti sanottu Puolimatkasta..)

Ja luulen että Puolimatka tiedostaa tämän. Hän ei mainitse heteronormatiivisuudessa sitä että heteronormatiiviset ajattelisivat sen olevan suvaitsevaisempi. Sen sijaan hän puhuu "muut mallit poissulkevasta". Toki tässä käy ikävä köpähdys. Jotta queer olisi kunnolla normatiivinen sen tulisi poissulkea heteroseksuaalisuus. Nähdäkseni keskustelun alla ei ole heteroavioliiton kieltäminen vaan homojen avioliiton salliminen. Ja tätä asiaa se Puolimatkakin tietysti haluaa politisoida. Mutta peittää prosessissa omaa maailmankuvallisuuttaan vähintään yhtä suurella innolla kuin kaivelee sitä siivilällä evoluutioteorian kannattajista.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Oikealle luonnolliselle luonnonoikeuteen perustuvalle normistolle on tietenkin luotava vastakohta myös terminologiaan. Juuri tätä kai Puolimatka yritti termillä "pervonormatiivinen"?

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Näinhän hän tosiaan luo vastakkainasettelua. (Siksi sanoin sanan "demagogi".) Aivan samoin kuin tokihan "mutavyörykin" tarvittiin kuvaamaan sitä pakenevain ihmisten massaa jolle olisi ollut asiallisempiakin nimityksiä. Ja tokihan torakkakin oli kätevä nimitys joka tarvittiin vastavoimaksi ihmisten elossaololle. On se hienoa että tästä ollaan samaa mieltä.

Sääli että sanojesi konnotaatioista päättelen että ajelit hieman muitakin asioita mukaan. Ei. ne eivät salakuljetu mukaan. Ei muutu asialliseksi terminmuotoiluksi sillä että sillä halutaan viitata johonkin asiaan. Puolimatka teki tämän terminmuotoilun Teki sen tavalla joka ei menisi tieteellisessä terminmuotoilussa läpi. Teki sen asenteellisesti ja tavalla joka kertoo siitä että Puolimatka on epäkunnioittava keskustelukumppani.

Tosin tämä ei ole yllätys kenellekään hänen kanssaan erimieltä olevalle. Puolimatkalla on erikoinen tapa käsitellä kanssaan erimielisiä. Ei vaan häijy vaan hyvää teeskentelevän häijy. Joka on minun silmissäni noin kolme kertaluokkaa pahempi.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Täysin samaa mieltä, mutta on ylettömän ystävällistä kutsua Puolimatkaa keskustelukumppaniksi. Hän ei keskustele, hän julistaa.

Pervonormatiivisuus on nyt nostettu esille toivein, että sana herättää lakivaliokunnassa ja eduskunnassa vastenmielisyyttä samaa sukupuolta olevien avioliittoa kohtaan. Vihaisen, turhautuneen ja tiedeyhteisöstä sysätyn ihmisen ajeeraamista.

Suorastaan toivon, että Puolimatka muistaa hekumoida pervonormatiivisuudella ollessaan kuultavana lakivaliokunnassa torstaina. Puolimatkan tunnettuus takaa retoriikan läpi näkemisen. Arvokonservatiivinen siipi saa kyllä haluamaansa tuoretta termiherkkua. Kvasitieteellisin termein sublimoitua vihaa.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #3

@3. Kun Aito Avioliiton kampanjan aloitettua, muutamat AA-kerholaiset julistivat ja löivät ikkunat kiinni, kun jotkut olisivat halunneet kysyä ja kertoa eli kommentointia ei sallittu.

Tuollaiset olivat lapsellisia käytöksiä. Sama koski myös muutamien kansanedustajien blogeja, että he julistavat mutta eivät anna kommenttimahdollisuutta ja sellainen kommentointieste ei ole sallittua, koska he ovat kansan edustajia ja luo sellaisen mielikuvan, ettei he koskaan kuuntele ketään.

Tapio Puolimatkan pervonormatiivisuudesta olen katsonut, ettei sitä löydy yhtään sanaa ja queer normative tarkoittaa ihan jotain muuta, minkä johdosta totean, että Puolimatka syyllistyy keskusteluohjeessa olevaan virheisiin:

- Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyviä asiattomia viestejä.
- Älä solvaa ihmistä tai yhteisöä. Älä puutu luvatta toisten ihmisten yksityiselämään.
- Valheellisen tai perättömän tiedon levittäminen on kiellettyä.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #4

Puolimatka rikkoo Puheenvuoron keskusteluohjeita säännönmukaisesti. Siksi hänen kirjoituksiaan on toistuvasti poistettu. Hän solvaa ihmisryhmiä ja oikeutukseksi näyttää riittävän kristillisenä pitämänsä missio ja kuvitellun moraalisen enemmistön puhemieheksi ja auktoriteetiksi nouseminen (itsensä nostaminen). Näitä on nähty ennen ja nähdään tulevaisuudessa.

Puolimatkan on vaikea ymmärtää saatikka hyväksyä Puheenvuoron moderointilinjaa, joka poikkeaa Seurakuntalaisesta. Seurakuntalaisessa hän kirjoittaa vapaasti ja muistaa uhriutua sananvapautensa rajoittamisesta Puheenvuorossa.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #5

@5. Tuli mieleen, kun hänen bloginsa poistettiin ylläpidon toimesta ja heti sen jälkeen Puolimatka laittoi bloginsa uudestaan. Niin silloin se on trollailua.

Muissa foorumisivustoissa tuollainen samanlaisten uusien säikeiden perustamiset uudestaan johtaa suoraan vuoden bänniin.

Ihmettelen kyllä, että ylläpito ei ole tehnyt uudelleen poistoa ja jos jättää sen rauhaan, niin se houkuttaa muita kirjoittajia tekemään samaa kuin mitä Puolimatkakin teki? Se ei ole hyvä käytöstapa.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren Vastaus kommenttiin #4

Puolimatkan terminluonti näytti tosiaan noudattavan seuraavaa prosessia;
* Hän etii termin joka on käytännössä tuntematon.
* Ja tämä termi ei ole edes tässä tumbrl -kontekstissa sitä mitä Puolimatka sitä määrittelee, eli queer normativea käyttävä marginaali käyttää termiä eri tavalla ja Puolimatkan tekemä rinnastus on tässä mielessä ns. olkiukko -argumenttivirhe. (Queer normativea esiintyy enemmän esim. tumbrl -feministien sisäisissä väännöissä tai ulkopuolelta tulevana turhautumisena feminismiin kuin jonain jolla queer normativet ajaisivat tasa-arvoista avioliittoasiaa.)
* Ja vaikka olisi niin tässä pätee se että vaikka kaikki kissat ovat eläimiä niin kaikki eläimet eivät ole kissoja. Eli vaikka kaikki queer normatiivit olisivat homoavioliittoasian kannalla ja se edellä niin kenties kaikki homoavioliiton ajajat, tai edes enemmistö heistä ei olisi queer normativeja.
* Käännetään tämä termi sellaisella vaihtoehdolla (pervo) joka on termin käännöksessä se epätodennäköisin. Sellainen jota jotkut google translatet ja yksinkertaisimmat sanakirjat eivät tunnista sanan "queer" käännökseksi lainkaan. Ja joka on loukkaavampi ja konnotaatioiltaan leimaavampi kuin yksikään muista sanan käännöksistä.
* Otetaan omaan käyttöön tämä käännetty jota ei ole kenenkään muun käytössä.
* Kuvataan vastustajaa termillä ja esitetään se tavalla joka muistuttaa vakavasti otettavaa tieteellistä termiä. Sulkurakenne luo mielikuvaa viittauksiin ja ammattikirjallisuuteen, eli johonkin jota ei tumbrl -yhteydessä taatusti ole.

Itse näen että aika monta sattumaa jotta olisi tehty neutraalisti. Puolimatkan tapauksessa tekisi miltei mieli kysyä että "aika monta sattumaa, että onko tämä evoluutiota vai älykästä suunnittelua sillä teidän dembskin maagisella CSI -filtterillä?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset