Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Abortin ja satunnaisseksin etiikkaa

  • Eihän tämä mitään hirveän vaikeaa filosofiaa ole. Mutta gorilla tykkäsi!
    Eihän tämä mitään hirveän vaikeaa filosofiaa ole. Mutta gorilla tykkäsi!

Tämä teksti on minulta tulevaksi hieman poikkeava. Olisin voinut sitoa sen kolmeen aborttia koskevaan koulukuntaan. Mutta sen sijaan päätin jättää hienostelut sikseen ja kuvata ongelmaa enemmänkin prosessina. Siinä ei viitata teologiaan tai hienoihin maallisempiin filosofiakäsitteisiin. Toki taustalle voitaisiin sellaisia koristella melko helpostikin. (Ainakin minulle helposti.)

Mielestäni tämänlainen on hauskaa jos haluaa että lukijat leikkivät filosofialla. Päädyin osittain tämän vuoksi tähän ratkaisuun. Itselläni on aiheeseeen mielipide mutta en tässä täsmennä sitä. Sen sijaan tässä on asioita jotka ovat sidottavissa tiettyihin taustaoletuksiin ja jotka ovat sisäisesti järkeviä. Mutta ne silti ärsyttävät. Tämä on osittain tarkoituksellista. On tarpeellista tiedostaa että filosofiassa "arkijärjelle vieras" ja "ärsyttävä" ei ole aina sama kuin "ilmiselvästi perusteeton". Ja että tämä voi johtaa aivan oikeasti käytännönelämässä merkittäviin avautumisiin. (Äsyttävä ääliö ei välttämättä ole perusteeton ja epälooginen vaan pelkästään kieroutunut. Hän ei kenties edes ole edes väärässä.)

Pyrinkin tässä demonstroimaan muutamaa asiaa; (1) Etiikassa tilanne on usein sitä että käsitellään sellaisia asioita jotka eivät ole eri kohteilla samalla tavalla. Identtisyys ei ole aina edes mahdollista. Ja silti pitäisi olla reilu. (2) Prosessissa asioita pilkotaan pienempiin yksityiskohtiin. Ei käsitellä koko asiaa kerralla vaan asiaa palastellaan ja mietitään mitä niiden osien manipulointi sitten tekee kokonaiskuvassa. (3) En käsittele tässä teologian ja abortin suhdetta enkä sukupuolitauteja koska jokainen lisämuuttuja tekee analyysistä pidempää ja pidempää kun kaikkien palasteltavien asioiden suhde toisiin palasteltaviin asioihin kasvaa eksponentiaalisesti. Ja jo tällä tasolla asia menee ärsyttävän pitkäksi. Toivotan tälläisestä pitäville hauskuutta. Muille toivotan hyvää jatkoa jonkin muun blogitekstin parissa.

Kun mietitään seksiä tässä on riskinä raskaus.

Tämä on ollut ongelma erityisesti menneinä aikoina.  Nykyisin on käytössä ehkäisyä ja aborttikin on mahdollisuus. Näin ollen ei-toivottu lapseen asti johtava raskaus on nykyään pienempi riski. Mutta se ei ole olematon riski.

Ja tämä riski on epäsymmetrinen : Nainen on se joka tulee raskaaksi. Hän joutuu valitsemaan abortin tai synnytyksen. Tässä mielessä jos mies vain voisi kävellä tilanteesta olisi kyseessä epäsymmetrinen riskinotto. Ja tässä maailmassa olisi omituista olla "alempitasoinen mies" joka iskee naisia ja valittaa siitä että nämä eivät älyä antaa vaikka olisi drinkkejä. (Kuin kyseessä olisi ostosuorite.)

Tässä mielessä on aika luonnollista kuulla ajatuksia siitä että miehen teoilla on seurauksia ja tämän vuoksi hänellä olisi velvollisuus esimerkiksi antaa elatusrahaa syntyneelle lapselle. ; Tässä on toki osa ihmisistä jotka ovat sitä mieltä että jos mies on ollut vastuullinen ja harjoittanut ehkäisyä, hänet voitaisiin päästää pälkähästä. Että vain suojaamaton seksi olisi tässä sellainen jossa tämä maksuvelvollisuus olisi jotenkin oleellisemmin mukana. Tässä on varmasti jotain perää. Mutta toisaalta jos nainen ja mies huolehtivat ehkäisystä, eli nainen ottaa pillereitä ja vaahtoa ja mies käyttää kondomia, ja raskaus alkaa tästä huolimatta niin tämä biologinen epäsymmetria on silti olemassa.

Ja tästä päästään siihen mikä tavallaan on näissä elatuskeskusteluissa kaiken ytimessä

Keskustelu usein käydään siten että kyseessä olisi mekaaninen suorite jossa seksistä seuraa asioita ja tätä kautta miehen on maksettava. Taustalla on usein ajatuksia vastuusta. Nämä voivat olla teologisia tai maallisia vastuita ; Kyse on siitä että kun teoilla on seurauksia niin sitten niistä seuraavat ikävät asiat ja rangaistukset ovat jotain jotka on kestettävä eikä vain mentävä miten kivointa on juuri ja vain itselle. (Aborttikeskustelussa on usein hämmentävä määrä ajattelua joka maistuu kovasti siltä että lapsi on eräänlainen rangaistus promiskuiteetista. Minun ei ole vaikeaa ymmärtää miksi lapsi on rangaistus. Lapset ovat tiettävästi ihmisiä. Ja aika moni ihminen ei suoraan sanoen ole mikään lahja toisilleen.) Mutta tosiasiassa tässä keskustelussa on vastakkain kaksi epäsymmetriaa. Toinen on biologinen ja toinen on kulttuurinen.
1: Seksin riski, raskaus, on erityisesti naisen kannettavana. Mies voi päästä pälkähästä helposti, nainen ei.
2: Mies ei voi pakottaa naista olemaan keskeyttämättä raskautta eikä hän voi toisaalta pakottaa naista tekemään aborttia. Hän joutuu maksumieheksi prosessissa jossa päätäntävalta on naisella. Naisella on mahdollisuus päästä pälkähästä, miehellä ei. Abortti-eiabortti on ennen kaikkea naisen päätös.

Tässä kohden syntyy ensimmäinen filosofinen ongelma. Kun näissä on tälläinen epäsymmetriapari, voidaan jopa nähdä että jälkimmäinen on annettu sen vuoksi että ensimmäinen kompensoitaisiin. Kysymys on tietenkin siitä miten korkeaksi näiden epäsymmetrioiden epäreiluuden painottaa. Ja tässä on paljon tilaa maailmankuvallisuudelle ja mielipiteisyydelle.

Joku voi jopa nähdä että koska nainen joutuu kantamaan raskauden kehossaan hänellä on kompensaationa päätäntävalta tässä abortti-eiabortti -kysymyksessä. Ja että tämä olisi se hinta jolla puntit tasautuisivat. Mies ei voi seksin jälkeen päättää vanhemmuudestaan, naisella on valta päättää tästä hänen puolestaan. On selvää että mahdollisuus tehdä abortti on oikeus. Ja tämä oikeus on niilläkin jotka sitä eivät uskonnollisista tai muista syistä arvosta. (Homoillakin on oikeus mennä vastakkaisen sukupuolen kanssa naimisiin vaikka he eivät arvostakaan tätä ominaisuutta.) Tässä kontekstissa joku voisi jopa sanoa että naisen raskausepäreiluus kompensoidaan tällä abortinpäätösasialla ja että miehen ei siksi tarvitsisi maksaa lainkaan. Naisilla epätasapaino kompensoidaan sillä että naisilla on valta ja oikeus päättää näinkin suuresta asiasta, ja miehillä vastaavaa oikeutta ei ole.

Toki tämänlainen esitys miehen vapauttamiseksi on sellainen että sen kanssa on helppo olla erimielinenkin. Oikeus aborttiin ei ole monelle kovin arvokas asia ja he voisivat jopa mielellään luopua tästä oikeudesta. (Jos se vaikka loukkaa heidän uskontoaan tai jotain. He haluaisivat kenties jopa tehdä velvollisuudeksi kantaa raskaus loppuun aina.) Jos naisille annetaan oikeus jota moni ei arvosta, se ei todennäköisesti ole reilu vaihtokauppa. Koska kun epäsymmetrioita kompensoidaan, kysymyksessä on vaihtokauppa jossa reiluus on sitä että osapuolet ovat tyytyväisiä tai vähintään kauhun tasapainossa.

Tässä mielessä voidaan nähdä että raskaus on pitkä prosessi ja lapsenpitäminen varsinkin. Ja tällöin voi olla aivan asiallista kompensoida tätä eroa rahalla. Ja kysymys on sen jälkeen siitä että mikä on "kohtuullinen rahasumma". Jokainen maksun puolella oleva varmasti ajattelee että kymppi kuussa on liian vähän ja miljardi euroa kuussa naurettavasti liikaa. Tässä välissä ei ole mitään josta on yhtä helppoa olla samanmielinen.

Lisäksi rahakysymys on toki siitä hankala että jos köyhä nainen ja köyhä mies harjoittavat satunnaisseksiä, siitä voi olla seurauksena se että köyhällä naisella ei ole valinnanvapautta koska hän joutuu valitsemaan konkurssin tai abortin välillä. Miehellä taas ei ole edes tätä vaihtoehtoa vaan hänellä on olemassa konkurssinriski. Tämä riski voi ei-normaalivarakkaiden ihmisten kohdalla olla merkittävä ongelma. Toisaalta köyhyyden ei pitäisi olla syy päästä pälkähästä jos kyseessä on vastuullisuus ja tasapuolisuus. Satunnaisseksi voi pakottaa toisen aborttiin, eli käytännössä luopumaan siitä aiemmin kehutusta oikeudesta niin että se on ulkoisten olosuhteiden tekemä pakko. Toisen osapuoli taas voi olla se että jos riskit toteutuvat, edessä on pakotettu henkilökohtainen tuho joka on niin pelottava että se naisella pakottaisi aborttiin.

Asiaa voi mutkistaa lasten oikeuksilla.

Klassisesti nähden raha on lapsia varten. Ja voitaisiin teoriassa sanoa jopa niin että mies voisi korvamerkitä elatusrahoja niin että ne todella menisivät lapseen eikä vaikka siihen että nainen ostaa itselleen ylimääräiset kivat kengät kuukaudessa. (Toisaalta tässä vaikeana on se että mikä tahansa ostos voidaan nähdä jonain joka voidaan tehdä kun on ylijäämärahaa niistä elatusmaksuista.)

Lapsen etu on siitä kiinnostava että se on hyvin pysyvä asia. Ensinnäkin siksi että lapsen puolella on suuria ja vakavia epäsymmetrioita ; Hän ei valitse sitä syntyykö hän vai ei. Ja jos isälle annetaan lupa päättää rahanmaksamisesta, lapsi kärsii tai saa etua asioista jotka eivät ole hänen omassa hallinnassaan.

Sitä on paha mutkistaa millään itse seksiaktiota koskevalla kiertoreitillä. ; Jos mies on ollut humalassa eikä suostuvainen seksiin, lapsen etu on silti se että häntä rahoitetaan. Tämä tarjoaa runsaasti tilaa kondomeja puhkoville eroamista keinolla millä hyvänsä hamuaville läheisriippuvaisille naisille tai niille jotka haluavat lapsia vaikka mies ei halua ja jotka lähestyvät asiaa siten että valehtelevat ja sotkevat ehkäisyn. (Tämänlaisiakin asioita tapahtuu.)

Teoriassa voitaisiin ottaa mukaan myös sellainen skenaario jossa lesbopari haluaa lapsen ja he eivät saa adoptiota. Heille siittiö voi olla iloinen tuliainen. He voivat ensin hankkia jostain ystävällisen avustajan ja sitten ottaa varat lapsen kasvatukseen sitä kautta että vaativat tältä muumimukimenetelmäilyyn osallistuvalta isyysmaksuja. (Ai tämä on teistä mutkikasta ja paranoidia? Minä olen oikeasti joutunut miettimään tälläisiäkin asioita.)

Lisäksi lapsen oikeus on mutkikas. Sillä sitä kun voi ajaa monella eri tavalla. Raha ei ole ainut. Tässä mielessä voisi olla niin että jos vähävarainen mies pamauttaisi jonkun raskaaksi, niin edessä olisikin tilanne jossa miestä varakkaampi nainen joutuisi ottamaan ei-poikaystävänsä asumaan nurkkiinsa lapsen biologisen taustan vuoksi. Koska tämä köyhäilijämies haluaa hoitaa vastuunsa osallistumalla lapsen hoitamiseen. Hoitaminen on taatusti vastuunottoa lapsen kohdalla. Ja tässä mielessä vastaan tulee asioita joita moni nainen olisikin yllättävän haluton tekemään. Kuitenkin kun mietitään niin miksi hoitaminen olisi jotenkin vähemmän lapsen oikeudesta pois kuin se raha-asia?

Lapsen oikeudet ovat siitä hauskoja että tässäkään naisen kärsimyksellä ei ole väliä. On varmasti tuskastuttavaa katsella satunnaispanoa nurkissa. Aivan kuten on ikävää maksaa henkilökohtaiseen konkurssiin päin meneviä varoja tileiltään.

Luultavasti tässä vaiheessa viimeistään on aika selvää että kyseessä ei ole mitenkään yksinkertainen ja ilmiselvä asia. Sellainen jossa selitetään että "kun pippeliä käyttää pitää olla valmis kantamaan vastuu ja kaivaa kuvetta". Tai sellaisia että "kun maksan drinkit niin enkö muka ole kompensoinut reilusti seksistä koituvan molemminpuolisen nautinnon."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Suomessa on kuulemma tilastoissa nousussa ns. "sarja abortoijat" joilla abortti ei jää yhteen tai kahteen kertaan. Vaikka en mikään ääri konservatiivi abortin suhteen olekaan niin en ymmärrä ehkäisyn korvaamista jatkuvilla aborteilla, käsittääkseni se ei ole mitenkään nautinnollinen toimenpide.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Se, että se ei ole miellyttävä toimenpide vihjaa siihen että takana on jotain ihan muuta kuin hedonismi.

Tämänlaisista sarja-abortoinneista toki kuulee. Yleensä ideologisista lähteistä. Miten tiedot on hankittu maassa jossa lääkäreillä on vaitiolovelvollisuus jne. Se on mielenkiintoinen kysymys. Koska kyllähän joku tähän aineistoon pääsee käsiksi ja tutkimuksia pääsee tekemään. Mutta nämä ideologiset tahot tuntuvat olevan niitä joilla ei ole kysyttäessä tietää tiedelähteitä asiaan. (Viittavat toisiinsa eli siihen että "kaveri on sanonut".) Eivätkä ole alan tutkijoita itse yleensä. (Hyvä jos on "elämäm kolu" käyty ja jos on niin siinäkin on kyllä jääty luokalle.)

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

"Kun mietitään seksiä tässä on riskinä raskaus." Eipä ole tullut tuollaista seurausta vastaan, kun olen miettinyt seksiä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset