Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Pelkästään problematisoitu uskontokysymys

Laura Huhtasaari blogasi siitä miten hän kokee että uskonvapaus ei toteudu maassamme. Hän vetoaa tässä ensinnäkin nimettömään auktoriteettiin joka väittää että hänellä ei ole uskonnonvapautta. "Minut pysäytettiin kadulla. Henkilö kertoi, että hänellä on sama vakaumus kuin minulla, mutta ei uskalla sitä oikein missään kertoa. Miksi? Eikö uskonvapaus olekaan sitä, että voit julkisesti tunnustautua jonkun vakaumuksen taakse? Tuleeko siitä seuraamuksia. Alkaako henkilöön menevä vaino, kiusaaminen tai pilkka?" Tämä on tietenkin hupaisaa koska tässä yhteydessä ei todisteta seurauksia vaan väitetään niitä olevan. Hearsay on argumentatiivisesti tyhjä. Väite toistetaan jonkun toisen suulla ja väitetään että se on tosiasia. Tosiasiassa tarina on yhtä vakuuttava kuin sen todisteet.

Kuitenkin tässä kohden on pakko tunnustaa että tilanteessa on jotain tuttua. Olen itse kokenut että kun sanon jotain
1: Siitä seuraa erinäisiä hyvin inhottavia asioita. Kuten doxxaamista, vihollisrekisteriin joutumista, sähköpostiin tulevaa "kritiikkiä" jota uskovaiset massapostittavat.

2: Oikeita tappouhkauksiakin olen saanut koska minulla on ollut erään järvenpääläisen kreationistin mielestä vääriä mielipiteitä evoluutioteoriasta.

3: Asenne on aina alentava. Tähän liittyen teinkin tuoreesti sellaisen videon joka esittelee sen mitä pitäisi tehdä ja mihin pitäisi taipua että tulisi hyväksytyksi arvostettuna ihmisenä joka ei ole teisti. (Mukana tavallista materiaalia jossa hyvän ateistin tulee hyväksyä se että on moraalisesti alempi.)

4: Ja lisäksi keskustelu on mahdotonta koska kaiken kirjoittamiseni perusteella olen luonut sellaisen teorian että arvon kristityt tahallaan väärinymmärtävät kaiken mitä kirjoitan. (Joko niin tai heillä on syntymässä ilman happea saaneen olmin kognitiiviset kyvyt. Teoria on herkullinen mutta kohteliaisuussyistä torppaan tämän skenaarion tässä ja oletan että takana on perinteinen ilkeys, pahansuovuus ja muut kristilliseen yhteisöön jostain syystä lujasti kuuluvat ominaispiirteet.) AIka ei riitä halventavien ja pilkallisten olkiukkojen korjaamiseen.

Tässä kohden ongelmana ei ole pelkästään se, että näitä mielipiteitä esitetään. Kysymys on siitä että pelkästään näitä mielipiteitä esitetään. Oma vakaumukseni esiintyy pelkästään ongelmankäsittelykulmassa. Ateisti on jotain jonka "elossaolosta pitäisi olla kristityille kiitollinen" kunhan muistaa ajatella että Suomalainen kulttuuri voi olla vain kristillisyyden varassa ja siitä poikkeaminen uhkaa kansakuntamme olemassaoloa.

Tässä kohden uskonnonvapaudessa on kristityillä - kuten Huhtasaarella - kaksoisstandardi. Ateistilla ja agnostikolla on uskonnonvapaus jos heitä ei tapeta uskontonsa vuoksi. Kristittyjen ehtolausekkeissa korostuu se että ateistien ja agnostikkojen tulisi olla miellyttävää seuraa. Ja tässä unohtuu että tosiasiassa uskonnonvapaus tarkoittaa uskonnonvapautta ja mieliipiteenvapaus mielipiteenvapautta. Mielipiteen kritiikki on osa sananvapautta eikä sensuuria. Jos sanot että sinusta evoluutio on kakkaa, älä ihmettele jos minä vastaan että minusta Jeesustelu on kakkaa. Ei minun tarvitse olla ystävällinen. Hyvät tavat eivät kenties maksa mitään - paitsi sen että kristitty jatkaa sitä ihanaa toimintaansa jossa lähetyskäsky kannustaa dogmatiikan kautta kristityn aktiiviseen kyyläämiseen sekä muiden ihmisten henkilökohtaisten rajojen rohkeaan ja osallistuvaan ylittämiseen. Kuitenkin jo se että sanotaan mitä kristityille ei muka saa sanoa vastaukseksi on sananvapauden rajoittamista. Kenties tähän on muita oikeuksia. Jotka ovat kenties jopa vahvempia kuin sananvapaus. Mutta näitä oikeutuksia ei voi sekoittaa sananvapauteen.

Sama on toki uskonnottomienkin puolella. Kun he puhuvat uskonnonvapaudesta, he usein haikailevat ns. arvostetuksi samanarvoiseksi ihmiseksi tulemista. Jotka ovat eri asia. Uskonnonvapaus kenties noudattuu joskus jos riittävästä puolustaa itseään ja oikeuksiaan. (Tämä tuntuu muuten olevan uskovaisille vieras asia. Että joku joutuu taistelemaan kaiken erikseen. Vapaa-ajattelijoiden luo tilaisuuteen menemistä ei niin vaan saadakaan jokavuotiseen ohjelmaan joka kouluun esimerkiksi.)

Tässä kohden olen ymmärtänyt sen, että moitetta tulee. Ja tämä ei aina ole sananvapauskysymys. Se vain tuntuu siltä. Joskus kysymys on siitä että kun sanoo ääneen mielipiteitään, niin sitten vastaan tulee kritiikkiä ja moitetta. Ja tässä ei tosiasiassa koskaan voida irrottautua siten että asia ja ihminen olisivat irrallaan. Koska kysymys on kuitenkin identiteetistä.

Tässä kohden onkin jännittävää miten jos Kari Enqvist sanoo että ihmisen pitäisi osata tiedeasioita jotta olisi hänestä pätevä presidentti tämä nähdään haluna sensuroida. Mutta tosiasiassa ei ole kovinkaan vaikeaa löytää kristittyjä joiden mielestä on oleellista että poliitikoilla on uskonnollinen vakaumus. Samoista ihmisistä ateistit ovat yhteiskunnan vapaamatkustajia. Ja heistä poliitikolla tulee olla kristillinen vakaumus. Tätä ei myydä sensuurina vaan mielipiteenä. Että demokratiassa jokaisella on kriteerit siitä mitä tarkoittaa olla hyvä presidentti. Ja jopa tiedemies ja ateisti saa sanoa näkemyksiään vaikka perinteisesti kaikki valta onkin yhteiskunnassamme ollut kristityille. Jopa siinä mielessä että kovasanainen erimielisyys on heille vainoa.

Kun Huhtasaari rakentaa antagonismeja jossa hän haastaa, että "On hyvä muistaa, että jos vaadit itsellesi maailmankatsomuksen vapautta (ateisti, agnostikko,teisti…) suo se myös muille." Saman voisin sanoe kristittyjen suuntaan. Heille uskonnonvapaus näyttää olevan sitä että heille tulee antaa täysin vapaat kädet. Jopa uskovaisten vainoamisen rajoittaminen on uskovaisten vainoa tässä kontekstissa. Kaava on; Uskovainen tulee tuputtamaan - väittää toki että vain tarjolle laittaa - ja jos on kohtelias, ei poistu vaan jatkaa toimintaansa. Ja sitten kun torppaa sellaisella tasolla joka riittää, alkaa huutaminen "militanttiudesta". Se on valitettavasti myös minun julkinen tilani ja minulla on jotain sanottavaa siitä mitä kaikkea korviini ryöpytetään.

Itse asiassa pienen ajatuskokeen kautta voitaisiinkin katsoa mitä olisi uskovaisten, kuten Huhtasaaren, arki jos uskovaisia kohdeltaisiin kuin ateisteja. Tämä ei tarkoita vielä vainoamista edes. Sillä kristityjen mukaan ateistien uskonnonvapaus on kunnossa. Kuulemani mukaan. Mistäs minä tiedän kun olen ollut esimerkiksi pari vuotta kaapin pimennossa kun uskontokeskustelusta ns. tuli seurauksia kotiovelle kannettuna. (Uhkausta ei postitettu. Se tuotiin kivasti kotiovelle. Siitä vasta tuleekin hauskoja lisäfiboja.)

Nämä esimerkit ovat hyvin pienin modifioinnein arkipäivää uskonnottomille 2017.  (Mutta kristityt ovat niin tottuneet niihin että voivat ymmärtää vain jos kulma kääntyy heidän itsensä suuntaan ja uudesta kulmasta.)

- Lapsesi on joutunut kiusatuksi koska lapset lällättävät että hänellä ei ole oikeasti nimeä koska häntä ei ole nimetty Toveri Stalinin Toverillisessa Keskuksessa. Että kutsutaan kakkapyllyksi koska ei ole saanut virallista nimeä. Samassa yhteydessä on korostettu että koska Toverillinen Keskus samalla liittää toveriksi, ei lapsella voi olla aitoa yhteyttä ystävyyteen, kaveruuteen ja toveruuteen. Koska kyllähän se symbolisoi toveruutta se Toverillisen Keskuksen asia ja luontevaa on että poikkeama tästä kumoaa myös tämän arvon. Koska jos A->B ei B voi tulla mistään muualta kuin A:sta. (Logiikka ei sano näin mutta ihmiset voivat.)

- Lapsesi ei halua laulaa "Lenin setä asuu venäjällä" -kappaletta tai olla läsnä kun sitä lauletaan. Sitä on kuitenkin tehty niin kauan että sitä pitää kutsua perinteeksi eikä missään tapauksessa poliittisen mielipiteen ilmaisuksi. Lapsen poistuminen laulutilaisuudesta huomataan ja tähän liittyy huomattavasti kasvanut todennäköisyys saada ylimääräinen tukanpesu vessassa. Myös lapsen isä saattaa joutua nakkikioskilla tappeluun jonka syynä on "humala" eikä missään tapauksessa raivostujan kommunistinen vakaumus.

- Koulussa opettaja on erikseen poliittisen filosofian kurssilla opettanut että moraali vaatii kommunismin noudattamista ja tätä kautta kommunistien ulkopuolella olevat lapset ovat yhteiskunnan vapaamatkustajia. Ei-kommunistejen moraalilla ei ole pohjaa eikä yhteiskunta voi säilyä eettisesti korkeatasoisena jos se seuraa kapitalismia. Koska ideologia sanoo näin, on porvari aina riistämässä. Tämä on tosiasia joka tulee tiedottaa kouluissa. Myös kristittyjen lapsilla on oikeus saada kuulla tämä tieto myös aamunavausmuodossa kerran viikossa jotta voivat sitten aikuisena tehdä päätöksen.

- Sinulta tiedustellaan kantaasi tuotantovälineiden yksityisomistamiseen. Jatkuvasti. SIihen vastaamisen vihjataan olevan yleisinhimillinen velvollisuus johon on otettava kantaa. Jos mielipide on väärä, kykysi toimia kasvattajana kyseenalaistetaan. Samalla kyseenalaistetaan voitko antaa täyttä kontribuutiota yhteiskuntaa tukevana täysivaltaisena jäsenenä. Sen jälkeen kun tulet tilaan, siitä poistutaan. Koska on miellyttävämpää keskustella kommunistien kanssa. Sinuun kohdistetaan ideologiaasi mollaavaa aggressiivista mollaamista jossa rinnastetaan kaikki toimintasi englannin tehtaiden lapsityövoimaa koskeviin ongelmiin jotka innostivat Hegeliä ja Marxia kirjoittamaan kommunismista in first place. Se, että moitteen kohde on olemassa on heistä relevantti ja riittävä osoitus että "ideologiasi on lopullisesti ja kaikissa muodoissaan epäonnistunut yhteiskunnallisissa kokeiluissa."

- Jos kiellät lapsesi viemisen Leninopiston dialektisen materialismin erityisluennoille joita pitää erityinen kommunistisen oikeaoppisuuden akateemiselle ammattilaiselle ja vakaumuksellinen kommunisti, olet "allerginen proletaarille". Ja vihjataan että kenties oikea paikka sinulle olisi gulag tai Pohjois-Korea. Jos lapsesi viedään sinne "vahingossa" kielloista huolimatta ja vaadit oikeuksiasi, puolustus menee että olet "pikkumainen". Jos selität että tämä on perustuslaillinen kysymys, muistuetaan että ilman kommunismia perustuslaki on vain ajassa elävä normisto joka on absurdi. Ja jos pitää perustuslaista pitäisi kiittää vallassaolevia kommunisteja esimerkiksi siitä että he ovat niin ystävällisiä että eivät heitä sinua työleireille kuten jossain muissa maissa onkin tehty. Että moite ja valitus johtuu vain siitä että kommunistit ovat niin lempeitä ja Lenin sedän otsa on niin laaja että siitä näkyy maa ja taivaskin.

- Toisaalta korostetaan että oikeusministerikin voi sanoa että on syytä pohtia milloin on eettistä olla perustuslakia vastaan. Jos laki on epäeettinen sitä on oikein rikkoa. Kysymys onkin siitä että pitäisi puhua perustuslain soveltamisesta ja sen rajoista sen sijaan että dogmaattis-änkyräisesti väittäisi että perustuslakia joko noudatetaan tai sitä rikotaan. Kommunisteilla on omantunnonvapaus. Ja se voi tallata porvarien vainoa ylläpitävän moraalittoman "oikeuksien" ja "vapauksien" vaatimisen. "Oikeudet" ja "vapaudet" ovatkin turmelleet porvartismin kaikenlaisella vapaakaupalla ja muulla vastaavalla. Oikea vapaus on sitä että vapaaehtoisesti ja iloisesti seuraa Leninin oppeja.

- Korostetaan että kommunistit eivät ole suvaitsemattomia koska hyväksyvät porvarillisen kristityn kunhan he tunnustavat sen, että haluaisivat olla kommunisteja mutta yksityisomaisuus ja riisto viehättävät liikaa. Ja että yhteiskunta vaatii kommunistista ydintä ja mielellään laittaa lapsensa oppimaan siitä kaiken mahdollisen aina kun vain mahdollista. Ja sen ylikin. Ja että itkee itsensä iltaisin uneen koska haluaisi olla kommunisti mutta ei voi. Ja tämä itkeminen ei johdu painostuksesta jota kommunistit esittävät.

- Kaikki kritiikkiin reagoiminen vähänkään tiukemmalla sävyllä johtaa siihen että tosiasiassa tiedät että kommunismi on totta ja tämä on "arka paikka". Sinun tulisikin tunnustaa olevasi "itseään ei-kommunistiksi luuleva". Samoin jos sanot että "uskot sosiaalidemokratiaan omalla tavallasi" tunnustat että olet lähinnä pelkuri joka ei uskalla rehellisesti tunnustaa että uskoo Leniniin. Eikä esimekriksi siitä että todella on sosiaalidemokraatti.

- Kommunistisessa toiminnassa ei voi olla kysymys painostuksesta tai ilkeydestä. Se on täydellinen väärinymmärrys. Sillä kommunismi ideaalitasollaan tavoittelee sitä että köyhillä on asiat hyvin ja he ovat iloisia ja onnellisia Leninin näkemyksissä arvokkaita Tovereita jotka ovat yhteisöllisesti yhdessä ja tekevät sosiaalisesti asioita yhteiskunnan parhaaksi ja yhteiskunnan säilyttämiseksi ennallaan kommunistisen keskusvallan alla. Näin ollen moitteet painostuksesta konkretian tasolla ovat väkisin panettelua ja väärinymmärtämistä.

- Kommunistit saavat opettaa lapsiaan koska heidän lapsensa ovat heidän lapsiaan. Porvareiden lapsille on kuitenkin täysin oikein opettaa totuutta kommunismista koska muuten porvarien lapset eivät tunne omaa kulttuuritaustaansa eivätkä voi aidosti valita isoina. (Lapset eivät valitse, aikuiset valitsevat.) Lisäksi on luontevaa että yhteiskunta vastaa ideologisten arvojen tarjoamisesta koska onhan yhteiskunnan jatkuvuudelle tärkeää että ihmiset hahmottavat yhteiskunnan oikein. Ilman tämänlaista odotettavissa on koko yhteiskunnan romahtaminen. Roomakin romahti ja siellä ei ollut kommunismia! Tämä on ehdotonta tiedettä koska löydettiin yksi hullu kasvatustieteilijä ottamaan kantaa tähän asiaan johon hänellä ei ole edes koulutusta. Ja hän on ahkera sosiaalisessa mediassa ja kirjoittamaan tiiliskivikirjoja hyville kommunistisille kansalaisille jotka eivät ole yliopisto, saati vertaisarviointi.
 
- Se, että porvarillinen ideologiasi turmelee lapsen ja sen kasvatuksen ja on tuhoisaa lapsen tulevaisuudelle on se tärkeä asia josta on ensimmäisenä tiedotettava leikkipuistossa.

- On tavallista että porvarien oppia analysoidaan kommunistisesta viitekehyksestä kriittisesti. Tämä on tavallinen kulma. Nähdään että kunnon materialisti ymmärtää porvariuden periaatteet asiallisesti. Näin ollen Leninopiston käyminen tarkoittaa sitä että asiantuntija voi lausua kannanottoja porvareiden uusistakin opeista joiden kirjoija on selvästi unohtanut lukea. (Tai tuntee vain yhden nimen porvareista ja heittää sitä aina automaattitulella. Aina parempi jos tämä porvari on jostain 1800 -luvulta ja sellainen että kukaan porvari ei nykyään käytännössä ole kiinnostunut hänen sanomisistaan.) Porvarit esitetään aina ja pelkästään problematisoivassa kulmassa jossa korostetaan antagoniaa jossa porvarit ovat kommunisteja vastaan. Ja kommunistit ovat parempia. Eettisempiä. Yhteiskunnan jatkuvuutta antavampia. Ja lempeitä kun eivät tapa porvareita. Porvarien tulee olla kiitollisia joka päivä siitä että heitä ei gulagiin heitetä. Niin lempeitä. Ei yhtään passiivis-aggressiiviseksi voi kokea tätä lempeää kommunismia.

- Porvari joka käsittelee kommunismia porvarillisesta viitekehyksestä käsittelee asiaa väkisin väärin. Sen on oltava olkiukko ja väärinymmärrys. EIk esimerkiksi se, että tulkintaviitekehykseen liittyy näkökulmia jotka ovat kommunisteille täysin vieraita. Siksi jokainen porvarin kirjoitus onkin väärinymmärrettävä. Tahallaan. Mielellään usutettava kaikki kaverit "kommentoimaan". On asiallista selvittää myös työpaikka ja soitella pomolle ja tukkia sähköpostit. Kaikki löydetyt sähköpostit. Copy-paste -materiaali on kivaa koska sitä saa tehtyä nopeasti satoja ja tuhansia sivuja. Niihin kaikkiin on vastattava. Lorem ipsum -on asiallista materiaalia copy -pastettavaksi.

- Jos pahastut jostain olet sensuristinen sortaja joka on niin militantti että kommunistit eivät uskalal sanoa mielipiteitään ääneen kun heille tulisi korvat punaisiksi kun ovat koko elämänsä eläneet yhteiskunnassa joka esittelee heitä maamme kulttuurin ytimenä jossa vapaus tarkoittaa sitä että on luontevaa että kommunistista ja vain kommunistista ohjelmaa esitetään kaikissa yhteistoiminnoissa kautta maan, mukaanlukien paikat joissa enemmistö on porvareita. Se, että kommunisti ei ole tottunut kuulemaan yhtään kritiikkiä ja saa korvansa punaisiksi ja nolostuu sosiaalisesti jos joku vähänkin ärähtää ja vihjaa että hän ei yksilönä ole mitenkään kovin eettinen kun kohtelee muita ihmisiä siten kuin kohtelee, syynä on taas se kuinka porvari kommunistia vainoaa.

- Lisäksi porvarin on laitettava lapsensa mielellään kommunistiseen opetukseen. Jos porvareita on muutama, koulussa mielellään valehdellaan että kaikki muut ovat suostuneet kommunistiseen opetukseen ja näin porvariopetusryhmää ei saada. Ja näin ja vain näin siitä tuleekin totta.

- Jos kommunisti on kohdellut kaltoin porvaria vaikka kymmenen vuotta sitten on tähän suhtauduttava siten että asia on ikivanhaa menneisyyttä. Kommunisti on pyytänyt Stalininta anteeksi tekojaan eikä porvarilla ole mitään nokan koputtamista tähän. Näin siitä huolimatta että gulagissa vihuneet ruoskanarvet ovat aikaansaaneet pysyviä ruumiinvammoja jotka särkevät joka päivä. Trauma on aina vain ideologista ja päässä. Porvarin tulisi oppia kommunistista yhteisöllisyyttä ja oman egon unohtamista. Päässä oleva ongelma on helppo kiertää terapoimalla kommunismiin. Fyysiset pysyvät vammat ovat täysin tuntematon asia kunnon yhteishyväntekijällä. Samoin ruoskitun porvarin tulee ilolla antaa lastensa kuulla opetusta niiltä samoilta yksilöiltä jotka ovat häntä itseään ruoskineen. Jos hän ei tee tätä syynä on "Militanttius" ja "allergia" joka ei johdu siitä että kommunismissa tai kommunisteissa voisi olla koskaan mitään vikaa ikinä missään. Paitsi teoriassa tasolla joka ei koskaan konkretisoidu yhteenkään yksilöön. Koska kommunisti on itsekriittinen eikä teoriatasolla koskaan torju asiallista kritiikkiä. Kaikki, aivan miten hyvä ja laadukas tahansa, kritiikki ei vain ole riittävän hyvää. Se on porvarien vika. Mitäs ovat huonoja. Ja pahoja. Ja syynä englannin tehtaiden lapsityövoimaan.

Loppukaneetti;

Huhtasaari ja muut kristityt vihjaavat toistuvasti että ateistien ja agnostikkojen kohtelu on reilua ja asianmukaista ja hyveellistä. Koska uskonnonvapauden on oltava sama kaikille, on tämän kohtelun oltava reilua jos se kohdistuu kristityihin. Koska reilut käytänteet selvästi ovat sellaisia että kristityillä menee varsin mukavasti, voidaan sanoa että uskonnonvapauden parantamiseksi ei tulekaan tarttua ateistien väninöihin vaan yksinkertaisesti reiluunnettava sitä miten kristityt elävät. Tiukennetaan maailmaa. SItä aito vapaus ilmeisesti vaatii! Sitten kun Huhtasaari on kokeillut tätä elämää parikymmentä vuotta joka päivä ilman taukoja, voi hän pienessä päässään miettiä että miten paljon "kaltoinkohtelevien ihmisten toimintaa ja tapaa kohdella muita" voidaan vetää henkilöönkäyvästi heihin itseensä. Itse näen että jos lähetyskäsky on dogma ja teologiaa niin sen tottelu on ihmisten kohtelua jota ei voida irrottaa siitä mitä tämä ihminen yksilönä on. Jos kohtelee toisia ikävästi koska toimii ikävästi on ikävä. Ei voi sanoa että "en se ole minä vaan tämä minun identiteetin ytimessä olevan ideologian dogma". Se olet juuri sinä. Yksilönä. Loppuun asti 100% vastuussa jokaisesta teostasi.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Suomessa on laki uskonnonvapaudesta. Tärkeintä on että kristikunta ja muut yhteisöt elävät keskenään rauhassa, siksi kait on uskonnonvapaus laki. Mutta jokaiselle on tärkein kysymys Lutherin kysymys, miten päästä Jumalan lapseksi. Kanattaa katsoo you tube video Howard Storm ja lukee kirja Nicky Cruz Juokse Poika Juokse. Uuden Testamentin mukaan kristikunnan pitäsi esim, yhdessä viettää ehtoollistakin ja kokoontua yhdessä yhteiseen messuun paikkakunnilla. Näin on Paavalin käsitys kun lukee Paavalin kaikki kirjeet eli kristikunta ei nyt ainakaan noudata Paavalin käsitystä kun Paavali sanoo että pitää olla yksimielinen monissa hänen kirjeissäänkin. Pitäs olla ihan selvää tekstii kun lukee Paavalin kirjeet Vai?

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Noo tässä kannattaa lukea Laupias Samarialaisen kertomus. Uuden Testamentin mukaan kaikki ihmiset ovat lähimmäisiä ja Luojaa voidaan rakastaa sillai, että rakastetaan lähimmäisiä ja saa rakastaa myös itseäänkin ja kait siksi me Suomessa koetamme luoda hyvinvointia kaikille vai?

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Ensin ateistit väittävät, että ateismi ei ole uskonto, ja sitten ateistit vetoavat kohdallaan uskonnonvapauslakiin...?

Huhtasaari kyllä kirjoitti järkevästi: sananvapaus menee uskonnonvapauden edelle, uskontoja pitää voida arvostella ja kyseenalaistaa, mutta henkilöön menevä pilkka uskonnon takia ei ole sallittua.

Jos ateismi luetaan uskonnoksi, niin kuulostaako silloin Huhtasaaren kirjoitus hyvältä ?

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

"Jos ateismi on uskonto, niin postimerkkien keräämättömyys on sitten harrastus"

Huhtasaaren höpinät pitäisi jättää omaan arvoonsa. Nainen joka uskoo mielikuvitus tarinoihin ei sovellu presidentiksi, eikä mihinkään muuhunkaan muiden asioiden hoitamiseen. Kreationismi nyt oivana esimerkkinä olemattomaan uskomisesta.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Nähdäkseni Teillä menee puurot ja vellit sekaisin.

1: Ensin väitätte että ateismi on uskonto ja sitten uskonnonvapaus ei muka koskisi heitä?

2: Näkökulmani on perustuslakipainotteinen. Ja siinä uskontokuntiin kuulumattomia kohdellaan samalla tavalla. Riippumatta filosofisista määritelmistä. Joten tässä mielessä argumenttisi on ns. kategoriavirhe. Se ei ole kovin hyvä lähtökohta mihinkään.

Toki on aika selvää että ateismi ei täytä suurimman osan uskonnon määritelmien sisältöä. Jäljelle jää toki uskontotieteellisiä mekanismeja joissa rocklyriikatkin alkaa saamaan uskonnollis-rituaalisia sävyjä. Vaikka ei nyt uskonnonharjoittamista sanan täydessä mielessä olekaan.

Se miltä huhtasaaren teksti kuulostaa on sanottu suoraan tekstissä. Vastaus ei ole kategorinen kyllä-ei. Kuten olen sanonut. Ihanteena olisi kyky elää rauhassa. Mutta kun vastapuolen kanssa ei selvästi voi tehdä kompromissia ja se on rikkomassa oikeuksiasi juuri niin pitkälle kunnes nouset puolustamaan niitä (=sinulla on juuri ne oikeudet kuin otat väkisin. Haluat että sinua ei lyödä? No -opettele kamppailulajeja!)

Huhtasaaren ongelma on se, että sananvapaus valitettavasti ei sovi hänen hakemiinsa oikeuksiin oikein mitenkään. Valitettavasti moittiminen kuuluu asiaan. Ja jos mielipide on että Huhtasaari on idiootti niin senkin voi sanoa ääneen. Aivan kuten minullekin on sanottu kaikenlaista. Turha vaan niiden jälkeen odottaa ystävyyttä tai kaveruutta kenenkään.

Kun asenne on dikotominen ja sitä pitäisi nuolla kristittyjen persettä jotta heille kelpaisi. Niin tulkoot poliisin ja nyrkkirauda kanssa hakemaan. Vittuilen heille juuri niin kauas kunnes poliisi tulee. Sama peli mitä hekin pelaavat.

Maailma on julkinen ideakauppaamo jossa kenelläkään ei ole suojaa pahastumiselta. Jos harjoittaa inhottavaa ja paskiaismaista toimintaa on aivan asiallista kutsua sitä sellaiseksi. mikään uskonnollinen tunne ei oikeuta siltä että tätä mielipidettä yksilöstä ei saa sanoa.

Kiitos.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset